snOPY snoRNA Orthological Gene Database
Gorilla_gorilla
18S rRNA
SRLZ01001315.1
1869
TACCTGGTTGATCCTGCCAGTAGCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTA
AGTACGCACGGCCGGTACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATGGTTCCTT
TGGTCGCTCGCTCCTCTCCTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCCG
ACGGGCGCTGACCCCCTTCGCGGGGGGGATGCGTGCATTTATCAGATCAAAACCAACCCG
GTCAGCCCCTCTCCGGCCCCGGCCGGGGGGCGGGCGCCGGCGGCTTTGGTGACTCTAGAT
AACCTCGGGCCGATCGCACGCCCCCCGTGGCGGCGACGACCCATTCGAACGTCTGCCCTA
TCAACTTTCGATGGTAGTCGCCGTGCCTACCATGGTGACCACGGGTGACGGGGAATCAGG
GTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCG
CGCAAATTACCCACTCCCGACCCGGGGAGGTAGTGACGAAAAATAACAATACAGGACTCT
TTCGAGGCCCTGTAATTGGAATGAGTCCACTTTAAATCCTTTAACGAGGATCCATTGGAG
GGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGC
TGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTTGGGAGCGGGCGGGCGGTCCGCCGCGAGGCGA
GCCACCGCCCGTCCCCGCCCCTTGCCTCTCGGCGCCCCCTCGATGCTCTTAGCTGAGTGT
CCCGCGGGGCCCGAAGCGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCCGAGCC
GCCTGGATACCGCAGCTAGGAATAATGGAATAGGACCGCGGTTCTATTTTGTTGGTTTTC
GGAACTGAGGCCATGATTAAGAGGGACGGCCGGGGGCATTCGTATTGCGCCGCTAGAGGT
GAAATTCTTGGACCGGCGCAAGACGGACCAGAGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCA
TTAATCAAGAACGAAAGTCGGAGGTTCGAAGACGATCAGATACCGTCGTAGTTCCGACCA
TAAACGATGCCGACCGGCGATGCGGCGGCGTTATTCCCATGACCCGCCGGGCAGCTTCCG
GGAAACCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAA
TTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAA
CCTCACCCGGCCCGGACACGGACAGGATTGACAGATTGATAGCTCTTTCTCGATTCCGTG
GGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAAC
GAACGAGACTCTGGCATGCTAACTAGTTACGCGACCCCCGAGCGGTCGGCGTCCCCCAAC
TTCTTAGAGGGACAAGTGGCGTTCAGCCACCCGAGATTGAGCAATAACAGGTCTGTGATG
CCCTTAGATGTCCGGGGCTGCACGCGCGCTACACTGACTGGCTCAGCGTGTGCCTACCCT
ACGCCGGCAGGCGCGGGTAACCCGTTGAACCCCATTCGTGATGGGGATCGGGGATTGCAA
TTATTCCCCATGAACGAGGAATTCCCAGTAAGTGCGGGTCATAAGCTTGCGTTGATTAAG
TCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGGATGGTTTAGTGAGGCCC
TCGGATCGGCCCCGCCGGGGTCGGCCCACGGCCCTGGCGGAGCGCTGAGAAGACGGTCGA
ACTTGACTATCTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAA
GGATCATTA
SNORD100 18S:G436 C/D
SNORD11B 18S:G509 C/D
SNORD103_SNORD85 18S:G601 C/D
SNORD103_SNORD85 18S:G601 C/D
SNORD103_SNORD85 18S:G601 unknown
SNORA57 18S:U1004 unknown
SNORA36 18S:U105 unknown
SNORA36 18S:U105,18S:U1244 unknown
SNORA36 18S:U105,18S:U1244 H/ACA
SNORA36 18S:U105,18S:U1244 unknown
SNORA36 18S:U105,18S:U1244 H/ACA
SNORA8 18S:U1056 H/ACA
SNORA8 18S:U1056,18S:U1081 H/ACA
SNORA42_SNORA80 18S:U109 H/ACA
SNORA42_SNORA80 18S:U109,18S:U572 H/ACA
SNORA42_SNORA80 18S:U109,18S:U572 H/ACA
SNORA42_SNORA80 18S:U109,18S:U572 H/ACA
SNORA42_SNORA80 18S:U109,18S:U572 H/ACA
SNORA66 18S:U119 H/ACA
SNORA5 18S:U1238,18S:U1625 unknown
SNORA5 18S:U1238,18S:U1625 H/ACA
SNORA5 18S:U1238,18S:U1625 H/ACA
SNORA5 18S:U1238,18S:U1625 H/ACA
SNORA36 18S:U1244 unknown
SNORA13 18S:U1248 H/ACA
SNORA4 18S:U1347 H/ACA
SNORA4 18S:U1347 H/ACA
SNORA4 18S:U1347 unknown
SNORA67 18S:U1445 H/ACA
SNORA67 18S:U1445 H/ACA
SNORA67 18S:U1445 unknown
SNORA67 18S:U1445 unknown
SNORA67 18S:U1445 unknown
SNORA67 18S:U1445 H/ACA
SNORA41 18S:U1642 H/ACA
SNORA41 18S:U1642 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 unknown
SNORA70 18S:U1690 unknown
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 unknown
SNORA70 18S:U1690 unknown
SNORA70 18S:U1690 H/ACA
SNORA70 18S:U1690 unknown
SNORA50 18S:U34,18S:U105 H/ACA
SNORA55 18S:U36 H/ACA
SNORA69 18S:U36,5.8S:U68 H/ACA
SNORA69 18S:U36,5.8S:U68 H/ACA
SNORA71 18S:U406 unknown
SNORA71 18S:U406 H/ACA
SNORA71 18S:U406 H/ACA
SNORA71 18S:U406 H/ACA
SNORA71 18S:U406 H/ACA
SNORA46 18S:U649 H/ACA
SNORA44 18S:U686,18S:U822 unknown
SNORA77 18S:U814 H/ACA
SNORA77 18S:U814 H/ACA
SNORA77 18S:U814 unknown
SNORA28 18S:U815,18S:U866 unknown
SNORA24 18S:U863,18S:U609 unknown
SNORA24 18S:U863,18S:U609 unknown
SNORA24 18S:U863,18S:U609 unknown
SNORA75 18S:U93 H/ACA
SNORA75 18S:U93 H/ACA
SNORA19 28S:U3586,28S:U3677,18S:U863 H/ACA
Copyright © 2008 Medical Biology, Faculty of Medicine, University of Miyazaki, All rights reserved