snOPY snoRNA Orthological Gene Database
Drosophila_melanogaster
28S rRNA
M21017
3900
TTATATACAACCTCAACTCATATGGGACTACCCCCTGAATTTAAGCATATTAATTAGGGG
AGGAAAAGAAACTAACAAGGATTTTCTTAGTAGCGGCGAGCGAAAAGAAAACAGTTCAGC
ACTAAGTCACTTTGTCTATATGGCAAATGTGAGATGCAGTGTATGGAGCGTCAATATTCT
AGTATGAGAAATTAACGATTTAAGTCCTTCTTAAATGAGGCCCGTATAACGTTAATGATT
ACTAGATGATGTTTCCAAAGAGTCGTGTTGCTTGATAGTGCAGCACTAAGTGGGTGGTAA
ACTCCATCTAAAACTAAATATAACCATGAGACCGATAGTAAACAAGTACCGTGAGGGAAA
GTTGAAAAGAACTCTGAATAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACTGCTTAGAGGTTAAGCC
CGATGAACCTGAATATCCGTTATGGAAAATTCATCATTAAAATTGTAATATTTAAATAAT
ATTATGAGAATAGTGTGCATTTTTTCCATATAAGGACATTGTAATCTATTAGCATATACC
AAATTTATCATAAAATATAACTTATAGTTTATTCCAATTAAATTGCTTGCATTTTAACAC
AGAATAAATGTTATTAATTTGATAAAGTGCTGATAGATTTATATGATTACAGTGCGTTAA
TTTTTCGGAATTATATAATGGCATAATTATCATTGATTTTTGTGTTTATTATATGCACTT
GTATGATTAACAATGCGAAAGATTCAGGATACCTTCGGGACCCGTCTTGAAACACGGACC
AAGGAGTCTAACATATGTGCAAGTTATTGGGATATAAACCTAATAGCGTAATTAACTTGA
CTAATAATGGGATTAGTTTTTTAGCTATTTATAGCTAATTAACACAATCCCGGGGCGTTC
TATATAGTTATGTATAATGTATATTTATATTATTTATGCCTCTAACTGGAACGTACCTTG
AGCATATATGCTGTGACCCGAAAGATGGTGAACTATACTTGATCAGGTTGAAGTCAGGGG
AAACCCTGATGGAAGACCGAAACAGTTCTGACGTGCAAATCGATTGTCAGAATTGAGTAT
AGGGGCGAAAGACCAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTTCCGAAGTTTCCCTCAGGA
TAGCTGGTGCATTTTAATATTATATAAAATAATCTTATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAG
GCCTTAGGGTCGAAACGATCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTAAGAACCTTAAC
TTTCTTGATATGAAGATCAAGGTTATGATATAAATGTCCCAGTGGGCCACTTTTGGTAAG
CAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAACGTAATGTTACGTGCCCAAATTAACAACTCAT
GCAGATACCATGAAAGGCGTTGGTTGCTTAAAACAGCAGGACGGTGATCATGGAAGTCGA
AATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAAGCAACTAGCCCTTAAAATGGATG
GCGCTTAAGTTGTATACCTATACATTACCGCTAAAGTAGATGATTTATATTACTTGTGAT
ATAAATTTTGAAACTTTAGTGAGTAGGAAGGTACAATGGTATGCGTAGAAGTGTTTGGCG
TAAGCCTGCATGGAGCTGCCATTGGTACAGATCTTGGTGGATAGTAGCAAATAATCGAAT
GAGAGCCTTGGAGGACTGAAGTGGAGAAGGGTTTCGTGTGAACAGTGGTTGATCACGAGT
TAGTCGGTCCTAAGTTCAAGGCGAAAGCGAAAATTTTCAAGTAAAACATAATTTTGAACG
AAAGGGAATACGGTTCCAATTCCGTAACCTGTTGAGTATCCGTTTGTTATTAAATATGGG
CCTCGTGCTCATCCTGGCAACAGGAACGACCATAAAGAAGCCGTCGAGAGATATCGGAAG
AGTTTTCTTTTCTGTTTTATAGCCGTACTACCATGGAAGTCTTTCGCAGAGAGATATGGT
AGATGGGCTAGAAGAGCATGACATATACTGTTGTGTCGATATTTTCTCCTCGGACCTTGA
AAATTTATGGTGGGGACACGCAAACTTCTCAACAGGCCGTACCAATATCCGCAGCTGGTC
TCCAAGGTGAAGAGTCTCTAGTCGATAGAATAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAATTAG
ATCCGTAACTTCGGGATAAGGATTGGCTCTGAAGATTGAGATAGTCGGCCTTGATTGGGA
AACAATAACATGGTTTATGTGCTCGTTCTGGGTAAATAGAGTTTCTAGCATTTATGTTAG
TTACTTGTTCCCCGGATAGTTTAGTTACGTAGCCAATTGTGGAACTTTCTTGCTAAAATT
TTTAAGAATACTATTTGGGTTAAACCAATTAGTTCTTATTAATTATAACGATTATCAATT
AACAATCAATTCAGAACTGGCACGGACTTGGGGAATCCGACTGTCTAATTAAAACAAAGC
ATTGTGATGGCCCTAGCGGGTGTTGACACAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTC
AAAGTGAAGAAATTCAAGTAAGCGCGGGTCAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAG
GTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCTA
CTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGAATAATTAGC
GGGGAAAGAAGACCCTTTTGAGCTTGACTCTAATCTGGCAGTGTAAGGAGACATAAGAGG
TGTAGAATAAGTGGGAGATATTAGACCTCGGTTTGGTATCGTCAATGAAATACCACTACT
CTTATTGTTTCCTTACTTACTTGATTAAATGGAACGTGTATCATTTCCTAGCCATTATAC
GGATATATTTATTATATCTTATGGTATTGGGTTTTGATGCAAGCTTCTTGATCAAAGTAT
CACGAGTTTGTTATATAATCGCAAACAAATTCTTTAATAAAACGATGCATTTATGTATTT
TTGATTTGAAAATTTGGTATAACTCCAATTACTCAGGTATGATCCAATTCAAGGACATTG
CCAGGTAGGGAGTTTGACTGGGGCGGTACATCTCTCAAATAATAACGGAGGTGTCCCAAG
GCCAGCTCAGTGCGGACAGAAACCACACATAGAGCAAAAGGGCAAATGCTGACTTGATCT
CGGTGTTCAGTACACACAGGGACAGCAAAAGCTCGGCCTATCGATCCTTTTGGTTTAAAG
AGTTTTTAACAAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCATAGGGATAACTGGCTTGTGGCGGCCAA
GCGTTCATAGCGACGTCGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAG
CAAAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCATGCAAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGAC
CGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTAATGACAAAACGTTGTTGCGACAGCATTCC
TGCGTAGTACGAGAGGAACCCGCAGGTACGGACCAATGGCACAATACTTGTTCGAGCGAA
CAGTGGTATGACGCTACGTCCGTTGGATTATGCCTGAACGCCTCTAAGGTCGTATCCGTG
CTGGACTGCAATGATAAATAAGGGGCAATTTGCATTGTATGGCTTCTAAACCATTTAAAG
TTTATAATTTACTTTATAAACGACAATGGATGTGATGCCAATGTAATTTGTAACATAGTA
AATTGGGAGGATCTTCGATCACCTGATGCCGCGCTAGTTACATATAAAAGCATTATTTAA
TACAATGACAAAGCCTAGAATCAATTGTAAACGACTTTTGTAACAGGCAAGGTGTTGTAA
GTGGTTGAGCAGCTGCCATACTGCGATCCACTGAAGCTTATCCTTTGCTTGATGATTCGA
snoRNA:Me28S-A1322 28S:A1322 C/D
snoRNA:Me28S-A1666a 28S:A1666 C/D
snoRNA:U76:54Eb 28S:A1666 C/D
snoRNA:Me28S-A1705 28S:A1705 C/D
snoRNA:28S-A2113 28S:A2113 C/D
snoRNA:Me28S-A2486 28S:A2486 C/D
snoRNA:Me28S-A2564 28S:A2564 C/D
snoRNA:Me28S-A2589a 28S:A2589 C/D
snoRNA:Me28S-A2589b 28S:A2589 C/D
snoRNA:Me28S-A2589c 28S:A2589 C/D
snoRNA:Me28S-A2634c 28S:A2634 C/D
snoRNA:Me28S-A2634b 28S:A2634 C/D
snoRNA:Me28S-A2634a 28S:A2634 C/D
snoRNA:Me28S-A2958 28S:A2958 C/D
snoRNA:Me28S-A30 28S:A30 C/D
snoRNA:Me28S-A3365 28S:A3365 C/D
snoRNA:Me28S-A3407a 28S:A3407 C/D
snoRNA:U29:54Eb 28S:A3407 C/D
snoRNA:U29:54Ec 28S:A3407 C/D
snoRNA:U29:54Ed 28S:A3407 H/ACA
snoRNA:Me28S-A576 28S:A576 C/D
snoRNA:Me28S-A771 28S:A771 C/D
snoRNA:Me28S-A774b 28S:A774 C/D
snoRNA:Me28S-A774a 28S:A774 C/D
snoRNA:Me28S-A982a 28S:A982 C/D
snoRNA:Me28S-A982b 28S:A982 C/D
snoRNA:Me28S-A992 28S:A992 C/D
snoRNA:Me28S-C1237 28S:C1237 C/D
snoRNA:Me28S-C2645a 28S:C2645 C/D
snoRNA:Me28S-C2645b 28S:C2645 C/D
snoRNA:Me28S-C2645c 28S:C2645 C/D
snoRNA:Me28S-C3227a 28S:C3227 C/D
snoRNA:Me28S-C3227b 28S:C3227 C/D
snoRNA:U49:66Da 28S:C3341 C/D
snoRNA:U49:66Db 28S:C3341 C/D
snoRNA:Me28S-C3351 28S:C3351 C/D
snoRNA:Me28S-C3420b 28S:C3420 C/D
snoRNA:Me28S-C3420a 28S:C3420 C/D
snoRNA:Me28S-C437 28S:C437 C/D
snoRNA:Me28S-C788b 28S:C788 C/D
snoRNA:Me28S-C788a 28S:C788 C/D
snoRNA:Me28S-G1083d 28S:G1083 C/D
snoRNA:Me28S-G1083a 28S:G1083 C/D
snoRNA:Me28S-G1083b 28S:G1083 C/D
snoRNA:Me28S-G1083c 28S:G1083 C/D
snoRNA:Me28S-G2017 28S:G2018 C/D
snoRNA:Me28S-G2173 28S:G2173 C/D
snoRNA:Me28S-G2596 28S:G2596 C/D
snoRNA:Me28S-G2703a 28S:G2703 C/D
snoRNA:Me28S-G2703b 28S:G2703 C/D
snoRNA:Me28S-G2703c 28S:G2703 C/D
snoRNA:Me28S-G2743 28S:G2743 C/D
snoRNA:Me28S-G3081a 28S:G3081 C/D
snoRNA:U31:54Eb 28S:G3081 C/D
snoRNA:U31:54Ec 28S:G3081 C/D
snoRNA:U31:54Ed 28S:G3081 C/D
snoRNA:Me28S-G3113b 28S:G3113 C/D
snoRNA:Me28S-G3113a 28S:G3113 C/D
snoRNA:28S-G3253 28S:G3253 C/D
snoRNA:Me28S-G3255a 28S:G3255 C/D
snoRNA:Me28S-G3255b 28S:G3255 C/D
snoRNA:MeS28-G3277a 28S:G3277 C/D
snoRNA:snR38:54Eb 28S:G3277 C/D
snoRNA:snR38:54Ec 28S:G3277 C/D
snoRNA:Me28S-G764 28S:G764 C/D
snoRNA:Me28S-G980 28S:G980 C/D
snoRNA:Psi28S-1060 28S:U1060 H/ACA
snoRNA:Me28S-U1130 28S:U1130 C/D
snoRNA:Psi28S-1135f 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1135e 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1135d 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1135c 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1135b 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1135a 28S:U1135 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1153 28S:U1153 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1175a 28S:U1175 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1175b 28S:U1175 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1175c 28S:U1175 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1180 28S:U1180 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1192d 28S:U1192 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1192c 28S:U1192 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1192b 28S:U1192 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1192a 28S:U1192 H/ACA
snoRNA:Me28S-U1230 28S:U1230 C/D
snoRNA:Psi28S-1232 28S:U1232 H/ACA
snoRNA:Me28S-U1554 28S:U1554 C/D
snoRNA:Me28S-U1688 28S:U1688 C/D
snoRNA:Psi28S-1837c 28S:U1837 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1837b 28S:U1837 H/ACA
snoRNA:Psi28S-1837a 28S:U1837 H/ACA
snoRNA:Me28S-U1848 28S:U1848 C/D
snoRNA:Psi28S-1936 28S:U1936 H/ACA
snoRNA:Me28S-U2134b 28S:U2134 C/D
snoRNA:Me28S-U2134a 28S:U2134 C/D
snoRNA:Psi28S-2149 28S:U2149 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2179 28S:U2179 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2263 28S:U2263 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2442b 28S:U2442 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2442a 28S:U2442 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2444 28S:U2444 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2562 28S:U2562 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2566 28S:U2566 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2622 28S:U2622 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2626 28S:U2626 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2648 28S:U2648 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2876 28S:U2876 H/ACA
snoRNA:Psi28S-291 28S:U291 H/ACA
snoRNA:Psi28S-2949 28S:U2949 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3091b 28S:U3091 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3091a 28S:U3091 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3186 28S:U3186 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3305a 28S:U3305 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3305b 28S:U3305 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3305c 28S:U3305 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3308 28S:U3308 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3316a 28S:U3316 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3316b 28S:U3316 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3316c 28S:U3316 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3316d 28S:U3316 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3316e 28S:U3316 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3327a 28S:U3327 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3327b 28S:U3327 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3327c 28S:U3327 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3342 28S:U3342 H/ACA
snoRNA:Me28S-U3344b 28S:U3344 C/D
snoRNA:Me28S-U3344a 28S:U3344 C/D
snoRNA:Psi28S-3378 28S:U3378 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3385b 28S:U3385 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3385a 28S:U3385 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3405a 28S:U3405 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3405b 28S:U3405 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3405c 28S:U3405 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3405d 28S:U3405 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3436b 28S:U3436 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3436a 28S:U3436 H/ACA
snoRNA:Psi28S-3571 28S:U3571 H/ACA
snoRNA:Psi28S-612 28S:U612 H/ACA
Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved