snOPY snoRNA Orthological Gene Database
Drosophila_melanogaster
18S rRNA
M21017
1995
ATTCTGGTTGATCCTGCCAGTAGTTATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCT
AAGTACACACGAATTAAAAGTGAAACCGCAAAAGGCTCATTATATCAGTTATGGTTCCTT
AGATCGTTAACAGTTACTTGGATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCAATTAAA
ACATGAACCTTATGGGACGTGTGCTTTTATTAGGCTAAAACCAAGCGATCGCAAGATCGT
TATATTGGTTGAACTCTAGATAACATGCAGATCGTATGGTCTTGTACCGACGACAGATCT
TTCAAATGTCTGCCCTATCAACTTTTGATGGTAGTATCTAGGACTACCATGGTTGCAACG
GGTAACGGGGAATCAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCT
AAGGAAGGCAGCAGGCGCGTAAATTACCCACTCCCAGCTCGGGGAGGTAGTGACGAAAAA
TAACAATACAGGACTCATATCCGAGGCCCTGTAATTGGAATGAGTACACTTTAAATCCTT
TAACAAGGACCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAA
TAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAAACGTTCGTAGTTGAACTTGTGCTTCATACGG
GTAGTACAACTTACAATTGTGGTTAGTACTATACCTTTATGTATGTAAGCGTATTACCGG
TGGAGTTCTTATATGTGATTAAATACTTGTATTTTTTCATATGTTCCTCCTATTTAAAAA
CCTGCATTAGTGCTCTTAAACGAGTGTTATTGTGGGCCGGTACTATTACTTTGAACAAAT
TAGAGTGCTTAAAGCAGGCTTCAAATGCCTGAATATTCTGTGCATGGGATAATGAAATAA
GACCTCTGTTCTGCTTTCATTGGTTTTCAGATCAAGAGGTAATGATTAATAGAAGCAGTT
TGGGGGCATTAGTATTACGACGCGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTCGTAAGACTAACTT
AAGCGAAAGCATTTGCCAAAGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGTTCGAA
GGCGATCAGATACCGCCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCAGCTAGCAATTGGGTGTAG
CTACTTTTATGGCTCTCTCAGTCGCTTCCGGGAAACCAAAGCTTTTTGGGCTCCGGGGGA
AGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAG
CCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCGAACATAAGTGTGTAAG
ACAGATTGATAGCTCTTTCTCGAATCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTCGT
GGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGATAACGAACGAGACTCAAATATATTAAATAGATAT
CTTCAGGATTATGGTGCTGAAGCTTATGTAGCCTTCATTCATGTTGGCAGTAAAATGCTT
ATTGTGTTTGAATGTGTTTATGTAAGTGGAGCCGTACCTGTTGGTTTGTCCCATTATAAG
GACACTAGCTTCTTAAATGGACAAATTGCGTCTAGCAATAATGAGATTGAGCAATAACAG
GTCTGTGATGCCCTTAGATGTCCTGGGCTGCACGCGCGCTACAATGAAAGTATCAACGTG
TATTTCCTAGACCGAGAGGTCCGGGTAAACCGCTGAACCACTTTCATGCTTGGGATTGTG
AACTGAAACTGTTCACGATGAACTTGGAATTCCCAGTAAGTGTGAGTCATTAACTCGCAT
TGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATTATTTAG
TGAGGTCTCCGGACGTGATCACTGTGACGCCTTGCGTGTTACGGTTGTTTCGCAAAAGTT
GACCGAACTTGATTATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCT
GCGGAAGGATCATTA
snoRNA:Me18S-A1061 18S:A1061 C/D
snoRNA:Me18S-A1374 18S:A1374 C/D
snoRNA:Me18S-A1494 18S:A1494 C/D
snoRNA:Me18S-A1576 18S:A1576 C/D
snoRNA:Me18S-A1597 18S:A1597 C/D
snoRNA:Me18S-A1806 18S:A1806 C/D
snoRNA:U27:54Ea 18S:A28 C/D
snoRNA:U27:54Eb 18S:A28 C/D
snoRNA:Me18S-A28a 18S:A28 C/D
snoRNA:Me18S-A425 18S:A425 C/D
snoRNA:Me18S-A469 18S:A469 C/D
snoRNA:Me18S-A627 18S:A627 C/D
snoRNA:Me18S-A934 18S:A934 C/D
snoRNA:Me18S-C1024 18S:C1024 C/D
snoRNA:Me18S-C1096 18S:C1096 C/D
snoRNA:Me18S-C1280 18S:C1280 C/D
snoRNA:Me18S-C1366 18S:C1366 C/D
snoRNA:Me18S-C1831 18S:C1831 C/D
snoRNA:Me18S-G1189 18S:G1189 C/D
snoRNA:Me18S-G1358a 18S:G1358 C/D
snoRNA:Me18S-G1358b 18S:G1358 C/D
snoRNA:Me18S-G1620 18S:G1620 C/D
snoRNA:Me18S-G1952 18S:G1952 C/D
snoRNA:Me18S-G393 18S:G393 C/D
snoRNA:Me18S-G423 18S:G423 C/D
snoRNA:Me18S-G642 18S:G642 C/D
snoRNA:Me18S-G894 18S:G894 C/D
snoRNA:Me18S-G962 18S:G962 C/D
snoRNA:Me18S-U1356b 18S:T1356 C/D
snoRNA:Me18S-U1356c 18S:T1356 C/D
snoRNA:Psi18S-1086 18S:U1086 H/ACA
snoRNA:Psi18S-110 18S:U110 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1275 18S:U1275 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1295 18S:U1295 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1347a 18S:U1347 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1347b 18S:U1347 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1347c 18S:U1347 H/ACA
snoRNA:Me18S-U1356a 18S:U1356 C/D
snoRNA:Psi18S-1377e 18S:U1377 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1377d 18S:U1377 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1377c 18S:U1377 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1377b 18S:U1377 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1377a 18S:U1377 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1389a 18S:U1389 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1389b 18S:U1389 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1397 18S:U1397 H/ACA
snoRNA:Psi18S-176 18S:U176 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1820 18S:U1820 C/D
snoRNA:Psi18S-1854c 18S:U1854 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1854b 18S:U1854 H/ACA
snoRNA:Psi18S-1854a 18S:U1854 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525k 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525a 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525b 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525c 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525d 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525e 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525f 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525g 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525h 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525i 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-525j 18S:U525 H/ACA
snoRNA:Psi18S-531 18S:U531 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640a 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640b 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640c 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640d 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640e 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640f 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-640g 18S:U640 H/ACA
snoRNA:Psi18S-841a 18S:U841 H/ACA
snoRNA:Psi18S-841b 18S:U841 H/ACA
snoRNA:Psi18S-841c 18S:U841 H/ACA
snoRNA:Psi18S-841d 18S:U841 H/ACA
snoRNA:Psi18S-920 18S:U920 H/ACA
snoRNA:Psi18S-996 18S:U996 H/ACA
snoRNA:U14:30Eb Processing C/D
snoRNA:U14:30Ea Processing C/D
snoRNA:U3:54Ab Unknown C/D
snoRNA:U3:54Aa Unknown C/D
snoRNA:U3:9B Unknown C/D
Copyright © 2008 Medical Biology, Faculty of Medicine, University of Miyazaki, All rights reserved