snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORD73

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment C_familiaris300439 AATGAGTGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAC------ATATTG C_familiaris300440 AATAGATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAGATGACAACC------ACTG C_porcellus300365 TATAAGTGATGAAAAAATGTTTTGGTCCCAGTTGATGTCC------ACTG C_porcellus300837 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAGATGACAC------AAACTG D_novemcinctus300560 AATACATGATGAGAAAATGTTTCGGTCCCAGCTGATGTAC------ACTG E_telfairi300031 AATGAAGGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGAT-C------GTACTG E_telfairi300719 AATAAGTGATGAAAACCTGTTTCGGTCCCAGCTGATGTCC------TGTG E_caballus300293 AATAGATGATGACAATGTGTTTCGGTCCCATATGATGTCC------GGTG E_caballus300294 AATGAATGATGACAAGATGTTTCGGTCCCAGATGATAC------ATACTG E_europaeus300559 GATAAATGATGACAACATGTTTCGGTCCCAAATGATGTCC------AGTG E_europaeus300560 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCATATGATTG------ACACTG F_catus300195 AATGAATGATGACAAAATGTTTTGGTCCCAAATGATACTGAT--ATACTG G_gallus300084 AATGAATGATGACAAATTGTTTCGGTCCCAGATGACACGA------AATG H_sapiens300542 AATGAATGATGACAAAATGTTTCAGTCCCAAATGATAC------ATACTG H_sapiens300543 AATAAGTGATGAAAAAA-GTTTCGGTCCCAGATGATGGCC------AGTG L_africana300190 AATGAGTGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAA------ATACTG L_africana300191 AATAAATGATGAAAAACTGTTTCGGTCCCAGCTGATGTCC------TGTG L_africana300449 AATAAATGATGAAAAACTGTTTCGGTCCCAGCTGATGTCC------TGTG M_mulatta300017 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAC------ATACTG M_mulatta300060 AATAAGTGATGAAAAAA-GTTTCGGTCCCAGATGATGGCC------AGTG M_mulatta300467 AATAAGTGATGAAAAAA-GTTTCGGTCCCAGATGATGGCC------AGTG M_murinus300561 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAC------ATACTG M_murinus300562 CATAAATGATGAAAAAATGTTTCGGTCCCAGATGATATCC------AATG M_domestica300170 AATAAATGATGAAAAA-TGTTTCGGTCCCAATTGATATCT------AATG M_domestica300171 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAC------ATAATG M_musculus300903 AACATGTGATGAGAAACTGTTTCGGTCCCAGTTGATGGCC------ACTG M_musculus300904 AATGAGTGATGACAAGATGTTTCGGTCCCAAATGAAGCC------TACTG M_lucifugus300591 AATGAATGATGACAAAATGTTTTGATCTCA--TGATAC------ATACTG M_lucifugus300592 AATAAGTGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATGTCC------AGTG O_anatinus302235 AACGGGTGATGACCACATGTTTCGGTCCCAGATGAC-GCC-----GTGTG O_anatinus302236 GATACGTGATGACAAGATGTTTCGGTCCCAGATGACGTCC------CGTG O_anatinus303085 GATGTGTGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGACATTC------CATG O_cuniculus300505 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATATTGATATACACTG O_cuniculus300506 AATAAGTGATGAAAAA-AGTTTCGGTCCCAGATGATGTCC------GATG O_latipes300088 AACGTGTGATGACATTTTGTTTCGGTCCCAGATGACTGCC-----TGATT O_garnettii300610 CATAAGTGATGAAAAA-AGTTTCGGTCCCAGATGATGTCC------GATG P_troglodytes300566 AATGAATGATGACAAAATGTTTCAGTCCCAAATGATAC------ATACTG P_troglodytes300567 AATAAGTGATGAAAAAA-GTTTCGGTCCCAGATGATGGCC------AGTG P_pygmaeus300110 AATGAATGATGACAAAATGTTTTGGTCCCAAATGATAC------ATACTG P_pygmaeus300111 AATAAGTGATGAAAAAA-GTTTCGGTCCCAGATGATGGCCC-----AGTG R_norvegicus300968 AATGTGTGATGAGAAAATGTTTCGGTCCCAGTTGATGACC------ACTG R_norvegicus300969 AATGAGTGATGACAGGATGTTTCGGTCCCATATGAATCC------TACTG S_araneus300949 AATATGTGATGACAA-ATGTTTCGGTCCCAGATGATGTCC------AGTG S_tridecemlineatus300123 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATAC------ATCTTG T_belangeri300170 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAGATGATAC------ATCCTG T_belangeri300329 AATATGTGATGAAAAAATGTTTCGGTCCCAGCTGATGTAC------AGTG X_tropicalis300074 AATGAATGATGACAATATGTTTCGGTCCCAAATGATCATC-----T-GTG X_tropicalis300075 AATGAATGATGACAAAATGTTTCGGTCCCAAATGATT-TC-----T-ATG * ***** **** ** ** *** * C_familiaris300439 ATTATACCG---------CTACATTTACTTCTGACATT C_familiaris300440 ATAAAACT----------TAACATTT--TTCTGATGTT C_porcellus300365 ATAACTG-----------TTACATTT--TTCTGATGTT C_porcellus300837 ATTATACCG---------TTACATTTATTTCTGACATT D_novemcinctus300560 ATAACT------------TAACATTT--TTCTGATGTT E_telfairi300031 ATTATACC---------GTTATGTTTGGTTCTGACATT E_telfairi300719 ATAAT-------------GCACATTT--T-CTGATGTT E_caballus300293 ATAAAACTGT--------TAACATTT--TTCTGATGTT E_caballus300294 ATTATACCG---------TTACATTTATTTCTGACATT E_europaeus300559 ATATAACT------------ACATTT--TTCTGATGTT E_europaeus300560 ATTATACCG---------TTACATTAATTTCTGACATT F_catus300195 ATTATACTGTTAG----GTT-TATTT----CTGACATT G_gallus300084 ATTTTAATTT--------TCCCATTT---TCTGACATT H_sapiens300542 ATTATACC---------ATTATATTTA-TCCTGACATT H_sapiens300543 ATAACA--------------ACATTT--TTCTGATGTT L_africana300190 ATTAGACCG---------TTACATTTATTTCTGACATT L_africana300191 ATAAC-------------TTGCATTT--TTCTGATGTT L_africana300449 ATAAC-------------TTGCATTT--TTCTGATGTT M_mulatta300017 ATTATACC---------GTTTTATCC-----TGACATT M_mulatta300060 ATAACT-------------TACATTT--TTCTGATGTT M_mulatta300467 ATAACT-------------TACATTT--TTCTGATGTT M_murinus300561 ATTATACCG---------TTACATTTATTTCTGACATT M_murinus300562 ATAACTG-----------TTACATTT--TTCTGATATT M_domestica300170 ATAA---------------TACATTG--TTCTGATATT M_domestica300171 ATTATACCA---------TTGCATTT-TTTCTGACATT M_musculus300903 ATAACA------------TTACATTT--TTCTGATGTT M_musculus300904 ATT--ACCG---------TAACATTTATTGCTGACATT M_lucifugus300591 ATTATACCATTAA---CGTT-TATTT----TTGACATT M_lucifugus300592 ATAAAACT-T--------AAACATTT--TTCTGATGTT O_anatinus302235 ATTTCACCGT--------TGCGATTT--T-CTGACGTT O_anatinus302236 ATTTGACTG---------TTGCATTT-TTC-TGACGTC O_anatinus303085 ATTTGACTG---------TTGCATTT-TTCCTGACATC O_cuniculus300505 ATTATACCG---------TTACATTATTT-CTGACATT O_cuniculus300506 ATAAA-------------TTACATTT--TTCTGATATT O_latipes300088 ACTTTTAAAT--------TGAGATCA--A-CTGATGTT O_garnettii300610 ATAAC-------------TTACATTT--TTCTGATATT P_troglodytes300566 ATTATACCGTTAATACCGTTATATTTA-TCCTGACATT P_troglodytes300567 ATAACA--------------ACATTT--TTCTGATGTT P_pygmaeus300110 ATTATACC---------ATTACATTTA-TCCTGACATT P_pygmaeus300111 ATAACT-------------TACATTT--TTCTGATGTT R_norvegicus300968 ATAATAAC----------TCACATTT--TTCTGATGTT R_norvegicus300969 ATTTCACCGA--------TAACATTTCTTGCTGACATT S_araneus300949 ATAAGATT----------TAACATTT--TTCTGATGTT S_tridecemlineatus300123 ATTATACTG---------TTACATTTATTTCTGACATT T_belangeri300170 ATTATACC---------GTTACGTTTGTTTCTGACATT T_belangeri300329 ATAAG-------------TTACATTT--TTCTGATGTT X_tropicalis300074 ATTATTGCTT--------TGAGATCG--TTCTGACTTT X_tropicalis300075 ATTACT-CTT--------TGAGATCG--TTCTGACATT * * *** *

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved