snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORD20

CLUSTAL 2.0.10 multiple sequence alignment C_familiaris300372 TGGATATGATGACTGATT--ATCTGAGAAAA-TAATTGATG-AAA-TCAA D_novemcinctus300568 TGGATATGATGACTGATT--ATCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCACAA E_telfairi300752 TGGACATGATGACTGCTT--ATCTGAGAAG--TAACTGATGAAATCACAA E_caballus300240 TGGACATGATGACTATGATTATCTGAGAAA--TTATTGATGAAATCTCAA E_europaeus300583 TGGATGTGATGATTGATT--ATCTGAGTAAA---ACTGATGAAAAATCAA F_catus300124 AGAGAGAGAGAAATAAAAGAAGCAGAAGGG----GATGATGGAATCTCAA G_gallus300108 TGGATATGATGACTGATT--ATCTGAAA----TGC-TGATGAAACCACTT H_sapiens300509 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCTCAA L_africana300061 TGGACATGATGACTGATTTTATCTGAGAAA--TAATTGATG-AACCTCAA M_mulatta300522 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCTCAA M_murinus300322 TGCATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGA---GGTCTCCA M_murinus300420 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATTTCAA M_domestica300102 TGGATATGATGACTCATT--ATCTGAGAAT--TGC-TGATGAAACCTCCA M_musculus300789 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCTCAA O_anatinus303498 TGGATATGATGACTGATT--ATCTGAGACA--AAC-TGATGAAACCA-AT O_cuniculus300048 TGGATATGATGACAGACG--GCCTGAGAAG---GAATGATGAAATCTCGA O_garnettii300066 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAGATTTCAA O_garnettii300319 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAGATTTCAA P_troglodytes300643 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCTCAA P_pygmaeus300697 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATCTCAA R_norvegicus300855 TGGATATGATGACTGATT--ACCTGAGAAA--TAACTGATGAAATCTCAA S_araneus300948 TGGAAATGATGATTGATT--ATCTGAGAAAT--AATTGATGAAATATCAA S_tridecemlineatus300004 TGGATATGATGACTGAT---ACCTGAGAAA--TAATTGATGAAATATCAA T_nigroviridis300015 CAGACATGATGAAACTTC--GTCATCCAGA------------AACCCCGT T_belangeri300213 TGAAAA--ACACATGATT--TTATGAGGAAATAAACTGAT-AAATCTCAA X_tropicalis300111 TGGAAGTGATGAGCTGTT--ATCTGAGAAT--TTTGTGATGAAAA---TT * C_familiaris300372 GAAAATT-CCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- D_novemcinctus300568 GAAATT--CCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- E_telfairi300752 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAC- E_caballus300240 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- E_europaeus300583 GAAAAGTCCTCT-AGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- F_catus300124 GAAAAT-TCCTCTAGGTAGTTAAGTTCTGACCCAG- G_gallus300108 CTAAAG-TCCTCTAGATAGTCAAGTGCTGATCCAG- H_sapiens300509 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- L_africana300061 GAAAATTTCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGACCCAG- M_mulatta300522 GAAGAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- M_murinus300322 GAAAATTAAAAAAAAAAAATCAAA--ACAAATGAAG M_murinus300420 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- M_domestica300102 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- M_musculus300789 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- O_anatinus303498 AAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAC- O_cuniculus300048 GAGAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCTGG- O_garnettii300066 GAAAA--AAAAAAAAGAAATTGAATTAGAAATTTAA O_garnettii300319 GAAAA--AAAAAAAAGAAATTGAATTAGAAATTTAA P_troglodytes300643 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- P_pygmaeus300697 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- R_norvegicus300855 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- S_araneus300948 GAAAATTCCTCT-AGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- S_tridecemlineatus300004 GAAAAT-TCCTCTAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- T_nigroviridis300015 GAGGAC-TCAGAGAGATAGTCAAGTCCTGATCTGT- T_belangeri300213 GAAAATTTCTCCCAGATAGTCAAGTTCTGATCCAG- X_tropicalis300111 AACAAT-TTCTCTAGATAGTCAAGTACTGATCCAG- * * * * *

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved