snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORA61

CLUSTAL 2.0.10 multiple sequence alignment C_familiaris300135 AGATCATTTTAAAGGAAG-CTTGTGGGGCTGTGAAATC---AGAAACT-- C_familiaris300207 AGGTCATTTCAAAGAGGG-AATTTGGGGGGCTGAAGCC---AAGAGCT-- C_familiaris300223 AGATCATCCTACAGAGGG-CTTTGGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCT-- C_familiaris300255 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-TTTGTGGAACTAAAACC---AAGGGCT-- C_familiaris300470 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-TT-GTGGGACTAAAACC---AAGAGCT-- C_porcellus300141 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGGAATGTGAAACC---AAGAGCT-- C_porcellus300161 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGGAATGTGAAACC---AAGAGCT-- C_porcellus300684 AGGTCATTTTAAAGAAGG-TTTTGGAGGCTGCAAAACTCTTAAAAGAT-- C_porcellus300700 AGGTCATTTCCAACAAGG-TTTTTGAGGCTCTGAAATC---AGAAGCT-- D_novemcinctus300335 AAGTCATTTCAAA-AGGG-CTTGTGGGACT--GAAACC---AGGAGCT-- D_novemcinctus300417 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTG-TGGGA-CTGAAACC---AGGAGCT-- E_telfairi300132 AGGTCATCTCAAAGAAGG-ATTGCGCAACTG--AGACC---AAGAGCT-- E_telfairi300208 AGGTCATT-CAAAGAGGG-CTCGTGGAACCG--AGACC---AAGAGCT-- E_telfairi300348 AGCTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGAACTG--AGACC---AAGAGCT-- E_telfairi300390 GGGTCATTACAAAGAGGG-CTTGTGGGATGG--AGACC---AAGAGCT-- E_telfairi300447 AGGTCATTTCAAAGCGGG-CTTGTGGAACTG--AGACC---AAGAGCT-- E_telfairi300478 AAGTCATTACAAAGAGGC-CTTGTGGAAATG--AGACC---AAGAGTT-- E_telfairi300650 AGGTCATTTCAAAGAGGGGCTTGTGGAACTG--AGACCC--AAGAGCT-- E_caballus300012 AGGTCGTTTCAAAAAGGA-C-TT-GTGGGACCAAAACC---AGAAGCT-- E_caballus300038 AGGTCATTTCGAAGAGGG-CTTGTG---------AACC---AGGAGTT-- E_caballus300073 CGGTCTTTTCAAAGAGGG-CCTATGGAGCAGTGAAACC---AGGAGCT-- E_caballus300130 AGTTCATTTCAAAGAGGG-CTGT--GGGCTGTGAAACC---AGGAGCT-- E_caballus300152 AGGTCATCTCAAAGAGGG-C-TT-GTGGGACCAAAACC---AGGAGCT-- E_caballus300186 AGGTCATTTCAAAAAGGG-C-TT-GTTGGACCAAAACC---A---GCT-- E_caballus300230 AGGTCATTTCAGAGAGGG-CTTTTGGGTCTGTGAAACC---A-GAGCT-- E_caballus300238 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCT-- E_caballus300242 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-TT-GTAGGACTAAAACC---AGGAGCT-- E_caballus300283 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTATGGAGCTGTGAAACC---AGGAGCT-- E_europaeus300115 AGGTCATTTCAAAGAGAG-CTTTTTGGA---TTAAACC---AGGAGCT-- E_europaeus300262 AGACAATTTCAAAGAGAG-CTTTTGGAC---TAAAACC---AGGAGCT-- E_europaeus300399 AAGTCACTTCAAAGAGGG-CATATGGG-CTGTGAAAGC---AGGACTT-- F_catus300086 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-TT-GTGGGGCTAAAACC---AAGAGCC-- F_catus300127 AGATCATTTCAAAGAGGG-CTTTTGGAGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- H_sapiens300727 AGGATATATCAAAGAGAC-TTTCTGGGGCTGGGAAACC---AGGATCT-- H_sapiens300746 GGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT-- M_mulatta300034 AGGTCATTTCAAAGAGG-----------CTGTGAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300036 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCGCATCAGAAGGC-AGGAGAT-- M_mulatta300124 AGGTCATT-CAAAGAGAG-TTTGCAGGCCT-TGAAGCC---AGGAACT-- M_mulatta300177 AAAATATATTTTAG-----TTTGTGGGGCTGGGAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300229 AGTTAATTTCAAAGAGGG-CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300341 AAGTCATTTCAAAAAGGG-CTTGGATGGCTATGAAAAC---AG-AGCT-- M_mulatta300373 AGGTCATTTCAAAGATGG-CTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT-- M_mulatta300382 AGGTCGTT-CAAAGAGAG-TTTCCAGGCCT-TGAAGCC---AGGAACT-- M_mulatta300383 AGGTTATTTTAAAGAGGG-CTCATGGGACCACGAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300413 AGGACATTTCAATG-AGG-CTCATGGGGCTGTGAAGCT---AAGAGCT-- M_mulatta300414 AGGTCACTTCAAAGAGGG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGGTAG M_mulatta300430 AGATCATTTCAAAGAGGG-CTCACAGGGCTGTGAAACC---ATGAGCT-- M_mulatta300466 AGGTTATTTCAAAGAGGG-TTCATGAGGCTATGAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300506 AGATCACTTCAAAGAGGG-CTGGTGGAGCTGCAAAACC---AAGAGCT-- M_mulatta300642 AGGATATATCAAAGAGAC-CTTCTAGGGCTGTGAAGCC---AGGATCT-- M_mulatta300659 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT-- M_murinus300099 AGGTCATTTCAAAGAGAG-CT-GTGGAACTGTGAAACC---AAGAACT-- M_murinus300119 ------CTGTAGTCCGGG----CAACAGATGTGAGACT--------CTG- M_murinus300190 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT-- M_murinus300202 TGATCATTTCTAAGAAGG-CTCATGGAGTTATGAAACC---AAAAGCT-- M_murinus300300 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT-- M_murinus300355 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT-- M_murinus300364 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTATGACTATGAAACC---AGAGGCT-- M_murinus300430 AGGTCATTTCGAAGGGAG-CATGTGGGGCTGTGAAACG---CAGAGCT-- M_murinus300446 AGCACGTTTCAAAGAGGG-ATTGTGGGGATGTGAAACC---AGGAGCT-- M_domestica300012 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGCATGGCTATAAAACC---AGAAGCT-- O_anatinus302923 AGGTCATTTCAAAGAGGG-TTCGTATGGCTGTAAAACC---AGCAGCC-- O_anatinus304396 AGGTCATTTCAAAGAGGG-TTCGTATGGCTGTAAAACC---AGCAGCC-- O_cuniculus300044 -AGTCATTTCAAAAAGGG-CTTGTAAGGATAGGAAACC---AAGAGTT-- O_cuniculus300241 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGAGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- O_cuniculus300298 GGGTCATTTCAAAGAGGG-CCTGTGTGGCTCTGAAACC---AGGAGCT-- O_cuniculus300330 AGATCATTTCAAAGAGGG-TTTGTGGTGCTGTGAAGTC---AAGAACT-- O_cuniculus300338 AGGTCACTTTAAAGAGGG-TTTCTGAG-CTGCAAAACC---AAGACCT-- O_cuniculus300394 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGAGCCATGAGACC---AAGAGCT-- O_garnettii300158 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATAGGGCTGTGAAATC---AGGAGCT-- O_garnettii300247 TGGTCACTTCAAAGTGGG-CTCATGCAGTTGTGAAACT---AAGAGCT-- O_garnettii300385 TCATCATTTTAAAGAAAG-CTCATGGAGTTGTGCAACC---AAGAGCT-- O_garnettii300496 AAGTCATTTCATAGAGAG-CTTGTGGGGCTATGAAACC---AAGAGCT-- O_garnettii300524 TGGTCATTTCAGAGATGG-CTTGTGGGGCTGTAAAATC---AGGAGCT-- O_garnettii300554 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300027 AGATCATTTCAAAGAGGG-CTCATGGGGCTATGAAACC---ATGAGCT-- P_troglodytes300028 AGGTCATTTTGTAG--GG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300039 AGGACATTTCAATGCGGG-CTCATGGGGCTGTGAAGCC---AAGAGCT-- P_troglodytes300103 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300137 AGATAACTTCAAAGAGGG-CTTGCGGAGCTGCAAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300230 AAGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGGATGGCTATGAAACC---AG-AGCT-- P_troglodytes300249 AGGTTATTTCAAAGAGGG-CTCATGAGGCTAGGAAACC---AAGAACT-- P_troglodytes300268 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCCCATCAGAAGGA-AGGAGAT-- P_troglodytes300312 AGGTCATTTCAAAGAAGG-TTCACGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT-- P_troglodytes300319 AAAATATATTTTAG-----TTTGTGGGGCTGGGAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300328 AGGCCATTTTAAAGAGGG-CTCATGGGACTATGAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300358 AGGTCATTTCAAAGAGG-----------CTGCAAAACC---AAGAGCT-- P_troglodytes300374 AGGTCATTGCAAAGAGGG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---GGGGGCT-- P_troglodytes300563 AGGATATATCAAAGAGAC-TTTCTAGGGCTGGGAAACC---AGGATCT-- P_troglodytes300669 GGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT-- P_pygmaeus300000 AGGCCATTTTAAAGAGGG-CTCATGGGACTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300034 AGGTCATTTCATAG--GG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300037 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300082 AGGCCATTTTAAAGAGGG-CTCATGGGACTGTGAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300098 AGGTCATTTCAAAGAAGG-TTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT-- P_pygmaeus300273 AGATCATTTCAAAGAGGG-CTCGTGGGGCTATGAAACC---ATGAGCT-- P_pygmaeus300283 AGGACATTTCAATGCGGG-CTCATGGGGCTGTGAAGCC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300294 GGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT-- P_pygmaeus300374 AGGTCATTTCAAAGAGG-----------CTGCAAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300378 AGGTCATTGCAAAGAGGG-CTTGTGGTGCTGTGAAACC---GGGGGCT-- P_pygmaeus300516 AGGTCATTTCAAAGAAGG-TTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT-- P_pygmaeus300520 AGATAACTTCAAAGAGGG-CTTGTGGAGCTGCAAAACC---GAGAGCT-- P_pygmaeus300527 AAGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGGATGGCTGTGAAACC---AG-AGCT-- P_pygmaeus300529 AGGTCACTTCAAAGAGGG-CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGGT-- P_pygmaeus300549 AGATTATTTCAAAGAGGA-CTCATGAGGCTACAAAACC---AAGAGCT-- P_pygmaeus300560 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCGCATCAGAAGGA-AGGAGAT-- P_pygmaeus300711 AGGATATATCAAAGAGAC-TTTCTAGGGCTGTGAAACC---AGGATCT-- R_norvegicus300793 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGATGGCT-GTAAAACC---AAAAGCT-- R_norvegicus300863 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTGGTGGCT-GTAAAACC---AAAAGCT-- R_norvegicus300948 AGGTCATTTCAAAGAGAG-CTTGTTAGACTCTTAA-CC---AAGAGCC-- S_araneus300266 AGGTCACTTCATAGACAG-CTGGTGGG-CTATGAAATC---AGGAATT-- S_tridecemlineatus300001 AGGTCAATTTC-AGAGGA-CTGGTAGGGCTATGAAACC---AAGAGCT-- S_tridecemlineatus300024 GGGTCATTTCAAAGAGTT-CTTGTGGAGGTGTGAAATC---AAGAGCT-- S_tridecemlineatus300110 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTTTTGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCC-- T_belangeri300178 GGGTCATTTCAAAGAGGG-CTCCTGAGGCTATAAAACC---AGGAGCT-- T_belangeri300248 AGGTTATTTCAAAGACGT-GTTATGTGGTTAT-AAACC---AA-AGCT-- C_familiaris300135 --CT-AACCCTA--TCA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTGCATAGGATG C_familiaris300207 --CTTAACACTG--TGA-CCAAATA-----TTGAAATTCTCTATAGGATG C_familiaris300223 --CTTAACTCCA--TGA-CTGAAGA-----TTGAAGTTCTCCATTGGATG C_familiaris300255 --CTTAACTCTG--TGA-CCAAATA-----TTAGAGTTCTCCATAGGATG C_familiaris300470 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAATA-----TTGGAGTTCTCCATAGGATG C_porcellus300141 --CTTAACGCAG--TGA-CCACAGA-----ATGAAGTTCTCCACAGTACG C_porcellus300161 --CTTAACACAG--TGA-CCACAGA-----ATGAAGTTCTCCACAGTATG C_porcellus300684 --CTTAATACTA--GAA-CCAAAGA-----C--AAGTTTTCCACAAGATG C_porcellus300700 --TTTAACACTG--TGA-GC-AGGG-----TTGAATTTCTCCATAA-ATG D_novemcinctus300335 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGC-----TCGAAGTCCTCCATAGGATG D_novemcinctus300417 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTAAGGTTCTCCACAGGACG E_telfairi300132 --CTTAACACTG--TGA-CCAAAGA-----ATAAGATTCTTCATGGAATA E_telfairi300208 --CTGAATGCTG--TCA-CCAAAGA-----TTAAGATTCTCCAGGGAATT E_telfairi300348 --CTTAAGGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGAGATTTGCCATAGAATG E_telfairi300390 --CCTAATGCTG--TGA-CC-AAGA-----TTAAGATTCTCCACGGAATG E_telfairi300447 --CTTAACGCCG--TGA-CCACAGA-----T----AGTCTCCACGGAATG E_telfairi300478 --CTTAACACTG--TGA-TCAAAGA-----TTAAGATTCTCCATGGAATG E_telfairi300650 --CTTAACGCAG--TAG-CCAAAGA-----TTAAGATTCTCCACGGGATC E_caballus300012 --CTTAATACTG--TGA-CCAAACA-----ATGAAATTTTCCATAGGATG E_caballus300038 --CTTAATGCTG--TGA-TCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATTGGTTG E_caballus300073 --CTTAATGCTA--TTA-TCAAAGA-----TTGAAGTTTTCCATAGGATG E_caballus300130 --CTTAACTCTG--TGA-CGAAAGA-----TTGAAGTTCTTCGTTGGATG E_caballus300152 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATA E_caballus300186 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAAC-----CTGAAGTTCTCCATAGGATA E_caballus300230 --CTTAACACTA--TGA-CCAAAGA-----TTGA-GTTCTCTGAAGGATG E_caballus300238 --CTCAACACCG--TGA-CCAAAGA-----CTGAACTTCTCCATAGGATG E_caballus300242 --CTTAGCACTG--TGA-CCAAAGA-----TTGGAGTTCTCCGTAGGATG E_caballus300283 --CTTAACGCTA--TGA-CCAAAGA------TTGAGTTCTCCATAGGATG E_europaeus300115 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA------TGAAGTTCTCCCTGAGATG E_europaeus300262 --CTTAACACTG--TGA-CCAAAGA------TCAAGTTCTCCCTGAGATG E_europaeus300399 --CTCATAGCTA--TGA-TCAAAAA-----CTGAAGTTCTCCCTAGGATT F_catus300086 --CTTAACGCTG--TGA-CCAGATA-----TCGAAGTTCTCCATAGGATA F_catus300127 --CTTAACTCTA--TGA-CTAAAGG-----TTGAAGGTCTCCATAGGATG H_sapiens300727 --CGTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA H_sapiens300746 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG M_mulatta300034 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300036 ----GAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTGTAGAGTC M_mulatta300124 --CTAAAGGCTA--TGA-CAAGAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300177 --CTTAATGCTA--TGC-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGAAA M_mulatta300229 --CTTAACACTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300341 --CTTAAGGTTA--TAA-T--AAGA-----TTGAAATTTTCCGTAGGATG M_mulatta300373 --CTTAATGCTG--TTA-CCAAAGT-----TTGCA-------ATAGGATG M_mulatta300382 --CTAAAGGCTA--TGA-CAAGAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300383 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGTTG M_mulatta300413 --ATTAACAATA--TGA-CCAAGGA-----CTGAAATTCTCTGTAGGATC M_mulatta300414 GTCTTAACAGTA--TAA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300430 --CTTAACGCTA--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300466 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG M_mulatta300506 --CTTCATGT-A--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300642 --CCTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATC M_mulatta300659 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_murinus300099 --CTTAATGCTA--TGA-TAAAAAA-----TTGAAGTTCTCCATGGAATG M_murinus300119 -TCTCAAAAAAA---AAAAAAAAGA-----TTGAAGTTCCTTATAGGATG M_murinus300190 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300202 --CTTAACGCTG--TGG-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG M_murinus300300 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300355 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300364 --CTAAATGCTACATGA-TCAGAGA-----CTGAAGTTCTCCATAGGATG M_murinus300430 --CCTAACACCA--TGA-CCAGATA-----TTGATGTTCTCTATAAGGCA M_murinus300446 --TTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGGAGTTCTGTGTAGGATG M_domestica300012 --CTTAACGCTG--TGA-CCTAAGA-----GGAAAAGTCTCTATAGGATG O_anatinus302923 --CTTAACGCGA--TGA-CCTAATA-------GGAACTCTCTACAGGTTA O_anatinus304396 --CTTAACGCGA--TGA-CCTAATA-------GGAACTCTCTACAGGTTA O_cuniculus300044 --CTTAAAGCTG--TGA-ACTAAAA-----TGGAATTTCTCCTTAAGATG O_cuniculus300241 --CTCAATGCTG--TGA-CTAAAGA-----CTGATGTTCTCCATGGGATG O_cuniculus300298 --CTTAGTGCGA--GGA-TCAAAGA------CGAAGTC-TCCAAAGGATG O_cuniculus300330 --CTTAACTGTA--TGC-CCAAAGA-----TTAAAGTTCTCCATAAGACG O_cuniculus300338 --TTAAATGCTA--TGA-ACAAAGA-----CTGAAGTTCTCCACAGGATA O_cuniculus300394 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----CTGATGTTCTCCACAGGATG O_garnettii300158 --TTTATTGTCA--TCA-CCAAAGAT-----TGAAGTTCTACGCAGGATG O_garnettii300247 --CTTAACACTG--TGA-TGAAATA-----TGGATATTCTCTGTAGAACA O_garnettii300385 --CTTAACACCA--GGA-CCAAATA-----TTGAAATTCTCTGTAGGATG O_garnettii300496 --CTTAAAGCTG--CGA-CTAAAGA-----CTGAAGTT-TCCATATGATG O_garnettii300524 --TTTAGAGC----TGA-CCAAAGA-------TCGTAGTTTTGAGAGTTG O_garnettii300554 --CTTAACGCTG--TGA-CCATATA-----TTGATGTTCTCTGTAGGATG P_troglodytes300027 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG P_troglodytes300028 --CTTAACGCTA--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTCTTCCACAGGATG P_troglodytes300039 --ATTAACACTA--TGA-CCAAGGA-----CTGAAATTCTCTATAGGATC P_troglodytes300103 --CT--ACACTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG P_troglodytes300137 --TTTAATGT-A--TTA-CTGAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG P_troglodytes300230 --CTTAAGGTTA--TAA-T--AAGA-----TTGAAATTTTCCATAGGATG P_troglodytes300249 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG P_troglodytes300268 ----GAATGCTA--TGA-CCAAAGT-----CTGAAGTTCTCTATAGAGTC P_troglodytes300312 --CTTAATGCTG--TTA-CCAAAGA-----TTGCA-------ATAGGATA P_troglodytes300319 --CTTAATGCTA--TAC-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTTTATAGGACA P_troglodytes300328 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTTG P_troglodytes300358 --CTTAACGCTG--TGA-GCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTCTAGGATG P_troglodytes300374 --TTTAATGTAC--TGA-CCAAAGA-----CGGATGTTCTCCATGAGAAG P_troglodytes300563 --CGTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA P_troglodytes300669 --CTTGACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG P_pygmaeus300000 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTCG P_pygmaeus300034 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTCTTCCATAGGATG P_pygmaeus300037 --CTTAACACTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG P_pygmaeus300082 --CTTAATGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTCG P_pygmaeus300098 --CTTAATGCTG--TTAACCAAAGA-----TTGCA-------ATAGGATG P_pygmaeus300273 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGACG P_pygmaeus300283 --ATTAACACTA--TGA-CCAAGGA-----TTGAAATTCTCTATAGGATC P_pygmaeus300294 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG P_pygmaeus300374 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTCTAGGATG P_pygmaeus300378 --TTTAACATAC--TGA-CCAAAGA-----CAGATGTTCTCCATGAGAAG P_pygmaeus300516 --CTTAATGCTG--TTAACCAAAGA-----TTGCA-------ATAGGATG P_pygmaeus300520 --TTTAATGT-A--TGA-CCAAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG P_pygmaeus300527 --CTTAAGGTTA--TAA-T--AAGA-----TTGAAATTTTCCAAAGGATG P_pygmaeus300529 --CTTAACAGTA--TGA-CCAAAAA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG P_pygmaeus300549 --CTTAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG P_pygmaeus300560 ----GAATGCTA--TGA-CCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGAGTC P_pygmaeus300711 --CGTAATGCTA--TGA-CCAGAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA R_norvegicus300793 --CTTAACTCTG--TGA-CCAAAGATTGACTTGATGTTCTTCATAGAGCA R_norvegicus300863 --CTTAACGCTG--TGA-CCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGCA R_norvegicus300948 --CTTGATATTG--TGA-CCAAAGA-----TTGATGTCGTCCACAGGGTG S_araneus300266 --CTTACCATTT--TGA-CCAGAGA-----TTGATGTTCTCCTTAGGATG S_tridecemlineatus300001 --CTTAAGGCTA--TGA-CCAAAGAT-----TGCAGTTCTCCACAAAATC S_tridecemlineatus300024 --CTTGATGCTC--TAC-CTAAAGAA-----TGAGGTTCTCTGTGGACTA S_tridecemlineatus300110 --CTTAACGCAG--TGA-CCACAGA-----TTGATGTTCTCCACAGGACC T_belangeri300178 --CTT-ACGCAG--TGA-CCGAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG T_belangeri300248 --CTTAATGCTA--TGA-TCAAAGA-----TGGAAGTTTTCCTGAATATG C_familiaris300135 CC-ACAGA-ACTCAA---CAGCAATGTTTTCCTGTTCCTTCCAAG-GCAT C_familiaris300207 TA-ATGGTCACT------CAATAGTGCTGTGGTTT---CCTGAGG-AGAT C_familiaris300223 CC-ACGGTCACTCAA---T---AGTCCTAAGTTATT---GCGAAG-AAAT C_familiaris300255 TA-ATAGT-----------------GCTATGTTTT---CCTGAAG-AGAT C_familiaris300470 TA-ATAGTTACT------CAATAGTGCTATGTTTTTT-CCTGAGG-AGAT C_porcellus300141 TC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTATGTTTTC---CTGAGG-AGAA C_porcellus300161 TC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTATGTTTTC---CTGAGG-AGAA C_porcellus300684 TC-ATAGTCATT------CAATTATGCTATATTTT---CTTGAGC-AGAT C_porcellus300700 CC-GTAGTCTCT------CGATGGT--GCTGTTTT---CCTGAGG-AGAT D_novemcinctus300335 AC-ACAGACACAATTGTGCAGTGCTTTGCTTTTTT---CTTGAGGGAGAT D_novemcinctus300417 A---CAGACACT----------AGTGCTTTGTTTTT---TTCCTG-AGAG E_telfairi300132 CC-ATCGACACTC------CATAATGCTATGTTTTCTCCTTTG-G-AGAT E_telfairi300208 CC-ATAGTCATTCA------ATAGTGCTATGCGTCTTTCCTGGGG-AGAT E_telfairi300348 CC-ACAGTCACTCC------CTAGTGC--TGTTTTCTC-CTGTGG-AGAT E_telfairi300390 CC-CTAGTCACTCA------ATAGTGCTGTGTTTTCTC-CTAAGG-AGAT E_telfairi300447 CC-ATCGTC-CTCC------ACAGTGCTATGTTTTCTC-CCGTGG-AGAT E_telfairi300478 CC-ATAGTCACTC-----------AATAGTGTTTTCTC-CTGAGG-AGAT E_telfairi300650 CCCATCGTCACTCC------ATAGTGCCATGTTTTCTC-CTGTGG-AGAT E_caballus300012 TA-ACAGTCATT------CAGCAGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT E_caballus300038 TA-ATAGTCACT------CAAAAGTGCTGT--TTT---CCTGAGA-AGAT E_caballus300073 CC-ATAGTCACTTCA---TAG-GCTAT------GTGTTCCTGAGG-AGGT E_caballus300130 CC-ATAATCACTCAA---C---AGTGCTAAGTTTTT---CTGAGG-AGAT E_caballus300152 TA-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT E_caballus300186 TA-ACAGTCACT------CAATAGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AAAT E_caballus300230 CC----A-CACTCAA---T---AGTGCTATGTTTTC---CTGAAG-AGAT E_caballus300238 CT-GTAGTCATC------CTATGTAGTAAATAAA---------------- E_caballus300242 CA-ATTGTCACT------CAATAGTGCTCTGTTTT---CCTAAGG-AGAT E_caballus300283 CC---AGTCAGTCA------GTAGTGCTGTGTTTCC----TGAGG-AGAT E_europaeus300115 TG-ATCAGCACT------GAGTAGTGCTGTGTATTC---TTGGGA-TGAG E_europaeus300262 TG-ATCAGCACT------GAGTAGTGCTGTTT--TC---TTGGGA-TGAG E_europaeus300399 CG-ACAAT-ATT------CAATAGTGCCAAAATTT---TCTGAAG-AGAT F_catus300086 TA-ATAGTTACT------CAGTGTTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT F_catus300127 CC-GTAGTCATTAAA---T---AGTGCT--GTTTTT---CTGAGG-AAAT H_sapiens300727 CC-GTAGTCACTCA------GTAGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AAAT H_sapiens300746 CC-ATAGCACTCCTAA-TGTTTGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT M_mulatta300034 CC-ATGGCACTTGA-------TGGTGGTATGTTTT---CCTGTGG-AGAT M_mulatta300036 CG--CAGCACTCAA-------TAGTGCTCTATTTT---CCTGAGG-AGAT M_mulatta300124 CC-ATAGTCATT------CAATAGTGCTATGTTTT---CCTGAAG-GGAT M_mulatta300177 CC-ATACACATGCA------ATAGTGTTATGTTTT---CCTGAGG-AAAT M_mulatta300229 CC-ATAGCATTCGA-------TGGTGCTATGTTTT---CTTGAGG-AGAT M_mulatta300341 CT-GTAGTCATG------CAATAGT--GCTGTTTT---CTTGTGG-AGAT M_mulatta300373 TG-AGAGCA-CTCAG---TAGTGCTAT------GTTTCTCTGGGG-AGAT M_mulatta300382 CC-ATAGTCATT------CAATAGTGCTATGTTTT---CCTGAAG-GGAT M_mulatta300383 CC-AAGGCACTCAG-------TGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT M_mulatta300413 CA--TAG-CACTGA------ATGGTGCAATACTTT---CCTGAGG-AAGT M_mulatta300414 CC-ATAGC-ACTTAA---TGGTGCTAT------GTTTTCCTCAGG-AGAT M_mulatta300430 CC-ATAGCACTCAA-------TGGTGCT--GTTTT---CCTGAAG-AGAT M_mulatta300466 CC-ATAGCACTCAA-------TAATGTTAT----------TGAGG-CAAT M_mulatta300506 CC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTCTATCTT---CCTAAGC-AGAT M_mulatta300642 CC-ATAGTCACTCA------GCAGTGCT--GTTTT---CCTAAGG-AACT M_mulatta300659 CC-ATAGCACTCCTA--TGTTTGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT M_murinus300099 CA-ATAGTCATTCAA---GAGTGCTAT------GTTTTCCTCAGG-ACAA M_murinus300119 CT-ATAGCACTTCA-------TAGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT M_murinus300190 TT-GTAA-CACTAAA---T---AGTGCTATGTTTTC---CTGAGG-AGAG M_murinus300202 AT-ATAA-CACTAAA---T---AGTGCAATGTTTTC---CTGG---AGAG M_murinus300300 CT-GTAA-CACTAAA---T---AGTGCTATGTTTTC---CTGAGG-AGAG M_murinus300355 CT-GTAA-CACTAAA---T---AGTGCTATGTTTTC---CTGAGG-AGAG M_murinus300364 CC-ATAATCATT------CAATAGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AGGT M_murinus300430 CC-ATAGTCACTCA------ATAGTGCTGTGTTTT---CCTGAGG-AGGT M_murinus300446 CC-ATAGTCACACA------ATAGTGCT--GTTT----CCTGAGG-AGAT M_domestica300012 CC-ATGATTAATTGA----TATATTATCATGGTCTCTTACTAATG-AGAT O_anatinus302923 CCACTCTC-ACTAA------GTAGTGCACTGTGGTTTC-CTCCTG-AGAC O_anatinus304396 CCACTCTC-ACTAA------GTAGTGCACTGTGGTTTC-CTCCTG-AGAC O_cuniculus300044 CC-ACAG--------------TAGTGCCATGTTTT---CCTGA-GGAGAT O_cuniculus300241 TT-GTAGTCACT------CAATAGTGCTGTGTTTT---CCTGTGG-AGGT O_cuniculus300298 CC-GCAGCCTCC------CAGTGGT--GCTGTTTT---CTCAAGGCA-AC O_cuniculus300330 CA-ATGCTCACT------CAATAATGTTACATATT---CTTGAGA-AGTT O_cuniculus300338 TC---AGTCACA------CA---ATACTGTGTTTT---CCTGAGG-AGAG O_cuniculus300394 CC-ATAATCACTCAG---TAGTAGTGCTGTGTTTTC---CTGAGG-AGAT O_garnettii300158 CCATAG-C-ACTCA------GTAGGGCT----GTTTTC-CTAGGG-TGCT O_garnettii300247 CT-ATAA-CACTAAA---TT--AGTGTTATGTTTTC---CTAAGA-AGAA O_garnettii300385 TT-ATAA-CGGTAGA---T---ATTGTCCTGTTGTC---CAGAGT-AGAG O_garnettii300496 CC-ATAGACATA------CAATAGTCCCATGTTAT---CCAGAAGGAGAT O_garnettii300524 CTAGTC---ACTCA------GTAGTGC----TGGGTTT-TCCTAA-GGAA O_garnettii300554 CT-ATAA-CACTAAA---T---AGTGCTATGTTTTC---CTAAGG-AGAA P_troglodytes300027 CC-ATAGCACTCAA-------TGGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AGAC P_troglodytes300028 TG-ATAGCCAC--------CAGGAAACAAGA------------------- P_troglodytes300039 CA--TAG-CACTGA------ATAGTGCTATATTTT---CTGGAGG-AAGT P_troglodytes300103 CC-ATGGCATTTGA-------TGGTGCTATGTTTT---CTTGAGG-AGAT P_troglodytes300137 CC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTATATCTT---CCTAAGC-AGAT P_troglodytes300230 CT-GTAGTCACA------CAATAGT--GCTGTTTT---CTTGAGG-AGAC P_troglodytes300249 CC-ATAGCACTCAA-------TAATGTTATGTTTT---CTTGAGG-CA-T P_troglodytes300268 CA--CAGCACTCAA-------TAGTACTGTATTTT---CCTGAGG-AGAT P_troglodytes300312 TG-ATAGCC-CTCAG---TAGTGCTAT------GTTCCTCTGGGG-AGAT P_troglodytes300319 CC-ATACACACGAA------ATAGTGCTATGTTTT---CCTAAGG-AGAT P_troglodytes300328 CC-AAAGCACTCAG-------TGGTGCTGTGTTTT---CCTGAGG-AGAT P_troglodytes300358 CC-ATGGCACTCGA-------TGGTGGTATGTTTT---CCTGGGG-AGAT P_troglodytes300374 CT-ATAGTCACAA-----TCATGACACAATTGATG---ACTGGTG-ATGT P_troglodytes300563 CC-GTAGTCACTCA------GTAGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AAAT P_troglodytes300669 CC-ATAGCACTCCTAA-TGTTTGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT P_pygmaeus300000 CC-AAAGCACTCAG-------TGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT P_pygmaeus300034 TG-ATAGCCAC--------CAGGAAACAGAAGA----------------- P_pygmaeus300037 CC-ATAGCATTTGA-------TGGTGCTATGTTTT---CTTCAGG-AGAT P_pygmaeus300082 CC-AAAGCACTCAG-------TGGTGCTATGTTTT---CCTGAGG-AGAT P_pygmaeus300098 TG-ATAGCC-CTCGG---TAGTGCTAT------GTTCCTCTGGGG-AGAT P_pygmaeus300273 CC-ATAGCACTCAA-------TGGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AGAC P_pygmaeus300283 CA--TAG-CACTGA------ATAGTGCTATATTTT---CCTAAGG-AAGT P_pygmaeus300294 CC-ATAGCACTCCTA--TGTTTGGTGCTGTGTTTT---CCTGAGG-AGAT P_pygmaeus300374 CC-ATGGCACTCGA-------TGGTGGTATGTTTT---CCTGGGG-AGAT P_pygmaeus300378 CT-ATAGTCATAA-----TCATGACACAATTGATG---ATTGGTG-GTAT P_pygmaeus300516 TG-ATAGCC-CTCAG---TAGTGCTAT------GTTCCTCTGGGG-AGAT P_pygmaeus300520 CC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTATATCTT---CCTAAGC-AGAT P_pygmaeus300527 CT-GTAGTCACA------CAATAGT--GCTGTTTT---CTTGAGG-AGAC P_pygmaeus300529 CT-GTAGC-ACTCAA---TGGTGCTAT------GTTTTCCTCAGG-AGAT P_pygmaeus300549 CC-ATAGCACTCAA-------TAATGTTTTGTTTT---CTTGAGG-CA-T P_pygmaeus300560 CA--CAATACTCAA-------TAGTGCTGTATTTT---CCTGAGG-AGAT P_pygmaeus300711 CC-ATAGTCACTCA------ATAGTGCT--GTTTT---CCTGAGG-AAAT R_norvegicus300793 GA-TCATGCACTTTT---TGATAGTGCTGTGTTTTT---TTCTGA-GTTG R_norvegicus300863 GA-CCATGCACTTTG---TGATAGTGCTGT-TTTTC---TGAGAA-GATA R_norvegicus300948 AC-ACAGTCGCT------CAG-AGTGCTCT--TTTT---CTGATG-ATGT S_araneus300266 CA-ATAATCACT------CAATAGTGCTTT--TTT---TCTGAGA-AGAT S_tridecemlineatus300001 CCCCTCATGACTCA------ATAATGC----TATTTTC-CTGAGG-AGAC S_tridecemlineatus300024 CTATAATC-ACTCA------GTAGAGCTA--TGTTTTC-CCAAGG-AGCT S_tridecemlineatus300110 CC-ATAGTCACT------CAGTAGTGCTGTATATTC---CTGAGG-AGAT T_belangeri300178 CC-ATAGTTGCTCAG---TAATAGCACTATGTTTT---CCTGGGG-AGAT T_belangeri300248 CT-ATAGTCACTAA-------TGGTGCTGT--TTT---CTTAAGG-AGAT C_familiaris300135 ATGC---- C_familiaris300207 ATGAGA-- C_familiaris300223 ATGC---- C_familiaris300255 ACAAGA-- C_familiaris300470 ACAGGA-- C_porcellus300141 AGACAT-- C_porcellus300161 AAACAT-- C_porcellus300684 ATAAAA-- C_porcellus300700 ACAAGA-- D_novemcinctus300335 ACAAAA-- D_novemcinctus300417 A------- E_telfairi300132 ACAAGA-- E_telfairi300208 ACAAGA-- E_telfairi300348 ACAAGA-- E_telfairi300390 AAAAGA-- E_telfairi300447 ACATGG-- E_telfairi300478 ACAAGA-- E_telfairi300650 ACACGA-- E_caballus300012 ACAAGA-- E_caballus300038 ATAAAA-- E_caballus300073 GTAGCC-- E_caballus300130 ACAAAA-- E_caballus300152 ACATCC-- E_caballus300186 ATAAGG-- E_caballus300230 GCAAGA-- E_caballus300238 -------- E_caballus300242 AGAAGA-- E_caballus300283 ACAAAA-- E_europaeus300115 ACAAGA-- E_europaeus300262 ATAAGA-- E_europaeus300399 ATAAAA-- F_catus300086 ACAAGA-- F_catus300127 ATAAGA-- H_sapiens300727 ACAAGA-- H_sapiens300746 ATAAAA-- M_mulatta300034 TTAAGA-- M_mulatta300036 ATAAGA-- M_mulatta300124 ATAAGA-- M_mulatta300177 CCAAGA-- M_mulatta300229 ATAAGA-- M_mulatta300341 AGAAGA-- M_mulatta300373 ATTAAT-- M_mulatta300382 ATAAGA-- M_mulatta300383 GTAAGA-- M_mulatta300413 ATAAGA-- M_mulatta300414 ATGA---- M_mulatta300430 ATAAGG-- M_mulatta300466 ATAAGA-- M_mulatta300506 ATAAGA-- M_mulatta300642 ATAAGA-- M_mulatta300659 ATAAAA-- M_murinus300099 ATGTGA-- M_murinus300119 ATTAAA-- M_murinus300190 GTACAA-- M_murinus300202 GTACGAGA M_murinus300300 GTACAA-- M_murinus300355 GTACAA-- M_murinus300364 ATAAGA-- M_murinus300430 ATAAGA-- M_murinus300446 ATAAGA-- M_domestica300012 ACAAGT-- O_anatinus302923 ACAGTG-- O_anatinus304396 ACAGTG-- O_cuniculus300044 ACACGG-- O_cuniculus300241 ATAAGA-- O_cuniculus300298 GTGAGA-- O_cuniculus300330 AGAGGA-- O_cuniculus300338 ATAAGA-- O_cuniculus300394 ACAAGA-- O_garnettii300158 ATAGGA-- O_garnettii300247 GTATAA-- O_garnettii300385 GTACAAAA O_garnettii300496 ATGATA-- O_garnettii300524 ACAATA-- O_garnettii300554 G-ACATA- P_troglodytes300027 ATAAGA-- P_troglodytes300028 -------- P_troglodytes300039 ATAAGA-- P_troglodytes300103 ATAAGA-- P_troglodytes300137 ATAAGA-- P_troglodytes300230 AGAAGA-- P_troglodytes300249 ATAAGA-- P_troglodytes300268 ATAAGA-- P_troglodytes300312 ATTAAT-- P_troglodytes300319 CCAAGA-- P_troglodytes300328 ATAAGA-- P_troglodytes300358 ATAAGA-- P_troglodytes300374 GGGA---- P_troglodytes300563 ACAAGA-- P_troglodytes300669 ATAAAA-- P_pygmaeus300000 GTAAGA-- P_pygmaeus300034 -------- P_pygmaeus300037 AAAAGA-- P_pygmaeus300082 GTAAGA-- P_pygmaeus300098 ATTAAT-- P_pygmaeus300273 ATAAGA-- P_pygmaeus300283 ATAAGA-- P_pygmaeus300294 ACAAAA-- P_pygmaeus300374 ATAAGA-- P_pygmaeus300378 GGGA---- P_pygmaeus300516 ATTAAT-- P_pygmaeus300520 ATAAGA-- P_pygmaeus300527 AGAAGA-- P_pygmaeus300529 ACGA---- P_pygmaeus300549 ATAAGA-- P_pygmaeus300560 ATAAGA-- P_pygmaeus300711 ACAAGA-- R_norvegicus300793 CCTTGG-- R_norvegicus300863 ACATG--- R_norvegicus300948 GGTGAA-- S_araneus300266 AAAAGA-- S_tridecemlineatus300001 ATGCGA-- S_tridecemlineatus300024 ATAGGA-- S_tridecemlineatus300110 A-ACATT- T_belangeri300178 ACAAGA-- T_belangeri300248 ATAAGA--

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved