snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORD82

CLUSTAL 2.0.10 multiple sequence alignment C_familiaris300373 --TGCACAAGTGATGAACAACAAAGGGACTTAATACTGAGACCT--GATGT--GATAC-- D_novemcinctus300569 --AGCACAAATGATGAACAAGAAAGGGACTTAATACTGAGACCT--GATGT--TACATT- E_caballus300241 --AGCACAAGTGATGAACAGCAGAGGGACTTAATGCTGAAACGT--GATGT--CTCACT- E_europaeus300584 --AGCACAAATGATGAACAACAAAGGGACTTAATACTGAATCCT--GATGT--TACATG- H_sapiens300510 ACAGCACAAATGATGAATAACAAAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGT--TACATT- L_africana300468 --AGCGCAAATGATGAACAACAAAGGGACTTAATGCTGAAACCT--GATGT--TACGTT- M_mulatta300521 --AGCACAAATGATGAATGACAAAGGGACTTAATACTGAAACAT--GATGT--TACATT- M_murinus300064 --AGCACAGCTGATGAATGACAAAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGT--TACACT- M_murinus300421 --AGCACAGCTGATGAATGACAAAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGT--TACACT- M_musculus300790 --AGCACAAGTGATGAGTGACAAAGGGACTTAATACTGAACCAT--GGGGT--TGAAAT- O_anatinus303499 --AGCACAAATGATGAGCC-TAAAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGTAACTAAAT- O_garnettii300715 --GGCACAAATGATGAATGACA-AGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGT--TACATT- P_troglodytes300644 --AGCACAAATGATGAATAACAAAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGT--TACATT- R_norvegicus300856 --AGCACAAGTGATGACTAACAAAGGGACTTAATACTGAAACATCTGGGAT--TGAAAT- T_belangeri300065 --GACACAAATGATGTTTGACACAGGGACTTAATACGGAAACCT--GATAC--TACATTT T_belangeri300332 --AGCACAAATGATGATTGATATAGGGACTTAATACTGAAACCT--GATGC--TACATTT * ** ***** * *********** * ** * * * C_familiaris300373 --GAGGT-CTGAT-GTGC--- D_novemcinctus300569 --GTGATACTGAT-GAGC--- E_caballus300241 AGGACATGCTGAT-GTGC--- E_europaeus300584 -CAATGTTCTGAT-GTGT--- H_sapiens300510 GTAGTGTGCTGAT-GTGCTGT L_africana300468 --GTGATGCTGAT-ATGTGC- M_mulatta300521 GCAGTGTGCTGAT-GTGC--- M_murinus300064 ATAACGTGCTGAT-GTGC--- M_murinus300421 ATAACGTGCTGAT-GTGC--- M_musculus300790 GAAATATGCTGAT-GTGC--- O_anatinus303499 AATATATGCTGATCGTGC--- O_garnettii300715 ACAATGTGCTGAT-GTGC--- P_troglodytes300644 GTAGTGTGCTGAT-GTGC--- R_norvegicus300856 GCAGTATGCTGAT-GTGC--- T_belangeri300065 GCAATGTGCTGAT-GTGC--- T_belangeri300332 GCAATGTGCTGAT-GTGC--- * ***** *

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved