snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORA55

CLUSTAL 2.0.10 multiple sequence alignment C_familiaris300129 -------TCTCTGAGATCTGCTCTTACTGAAGTGGATCGATGATGAAAATAGCCCAAATT C_familiaris300186 ---------TACACAATATAATCTTCTTTTCAAACTGTCTTAATGAAAATAGCC-AAATT C_familiaris300210 -------TCTCTGAGATCTGTTCTTACTGAAGTACATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC C_familiaris300472 -------TCTCTGAGATCTGCTCTTACTGTAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC D_rerio300251 ----------------------------------GGTCAATGATGAGAACTAGCCAAATC D_rerio300252 ----------------------------------GGTCAATGATGAGAACTAGCCAAATC D_melanogaster300102 ---------------------------ATTTATATGATTATATTCCTGTTCTACCATATT E_caballus300109 -------TCTCTGAGATCTGCTCTTACTGAAGTGGACCAGTGATGAAAATAGCC-AAATC E_caballus300304 -------TCTCTGAGATCTGCTCTTACTGAAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC E_caballus300341 -------ATAATAAATTGAGCATTTAATTTAAAAAAATGAAAAAGAAAATAGCC-AAATC F_catus300251 -------TCTCTGAGATCTACTCTTCCTGAAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC H_sapiens300777 -------TTTCTGAGATCTGCTTTTAGTGAAGTGGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC L_africana300303 -------TCTCTGAGATCCACTCTCA-TGAAGTGGATCAGTGATGAAAATAGCC-AAATC M_mulatta300657 -------TATCTGAGATCTGCTTTTACTGAAGTGGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC M_mulatta300689 -------TCTCTGAGATCTGCTTTTACTGAAGTGGATCAGTGATGAAACTAGCC-AAATC M_murinus300061 -------TCTTTGAGATCTGCTCTTACTGAAGTGGATCAGTGATGACAATAGCC-AAATC M_musculus300871 ------------------------------------------------------------ M_musculus300884 -------TCTCTGAGATCT------ACTGAAATAGATCAGTGATGAAAATAGCC-AAATC O_cuniculus300309 -------TATCTGAGATCTGCTCATACCAAGGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC O_cuniculus300365 -------TCTCTGAGATCTGCTCATACCAAGGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC O_garnettii300702 -------TCTCTGAGGTCTGCTCTTACTGAAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC P_troglodytes300498 -------TCTCTGAGATCTGCTTTTACTGAAGTGGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC P_troglodytes300668 -------TTTCTGAGATCTGCTTTTAGTGAAGTGGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC P_pygmaeus300610 -------TCTCTGAGATCTGCTTTTACTGAAGTGGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC P_pygmaeus300740 -------TTTCTGAGATCTGCTTTTACTGAAGTGGATCAGTGATGAAACTAGCC-AAATC R_norvegicus300334 -------TCTCTGAGATCT------ACTGAAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC R_norvegicus300865 TGTCTGTTCTCTGAGATCT------ACTGAAGTGGATCAATGATGAAAATAGCC-AAATC T_nigroviridis300104 ----------------------------------GATCAATGATGAAAAATAGCCAAATC T_nigroviridis300105 ----------------------------------GAGCAATGATGTGAAATTAC-ATGTC T_belangeri300399 -------TCTCTGAGATCTGCTCTTACCGAAGTAGATCAATGATGAAACTAGCC-AAATC C_familiaris300129 TGATTATCAGAAGCCCTTCTGGTCT-ACCTGATGCATGATCTCCATAGTTCTGAGAAGGA C_familiaris300186 TGAGCATCAGAAGACCTTCCAGTCT-ACCTAATGTATGATCTCTGTAGTTCTGAGAAGCA C_familiaris300210 TGAGCATCAGAAGATCTGCCTGTCT-ACCTGCTGCATGATCTTCATAGTTCTGGGAAGCA C_familiaris300472 TGAGCATCAGAAGACCTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTCTAGTTCTGAGAAGCA D_rerio300251 TGAGTGTGTGTGTCACACCACTGATTATTTGCGAGA------------------------ D_rerio300252 TGAGTGTGTGTGTCACACCACTGATTATTTGCGAGA------------------------ D_melanogaster300102 ACATTTTGTCAGAAATTTAATAGTTTACCAAAGCCTCGATTCTCATGCCACAAACAGAGA E_caballus300109 CGAGCACCAGATGAGCTTCAAGTCT-ACCTGATGAGTGATCTCTG-AGTTCTGAGAAGCA E_caballus300304 TGAGCATCAGAAGACCTTTCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTGTAGTTCTGAGAAGCA E_caballus300341 TAAGTATTAGAAGAGCTTCTAGTCT-ACCTGATGTATGATCTCTGTAGTTCTGAAAAACA F_catus300251 TGAGCATCAGAAGACTTTGCAGTCT-ATCTGATGCATGATCTCTGTAGTTCTGAGAAGCA H_sapiens300777 TGAGCATCAGAAGTCTTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA L_africana300303 TGAGCATCAGAAGACCTTCTAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTATAGTTCTGGGAAGCA M_mulatta300657 TGAGCATCAGAAGGCTTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA M_mulatta300689 TGAACTTCAGAAGGTTTTCTAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA M_murinus300061 TGAGCATCAGAAGACATTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA M_musculus300871 ------------------------------------------------------------ M_musculus300884 TGAGCATCAGAAGGCCTTTTGGTC----TGGG-GCATGATCTCTCTAGTTCTGAGAAGCA O_cuniculus300309 T-AGCATCAGAAGACCTTCTAGTCTTACCTCATGCATGATCTCCATTGTTCTGAGAAGCA O_cuniculus300365 TGAGCATCAGAAGACCTTCTAGTCTTACCTGATGCATGATCTCCATTGTTCTGAGAAGCA O_garnettii300702 TGAACATCAGAAGACATTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA P_troglodytes300498 TGAGCATCAGAAGGCTTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA P_troglodytes300668 TGAGCATCAGAAGTCTTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA P_pygmaeus300610 TGAGCATCAGAAGGCTTTCCAGTCT-ACCTGATGCATGATCTCTACAGTTCTGAGAAGCA P_pygmaeus300740 TGAGCATCAGAAGGCTTTCCAGTCT-GCCTGATGCATGATCTCTACATTTCTGAGAAGCA R_norvegicus300334 TGAGCATCAGAAGGCCTTTTGGTCG-GCTGGGTGCATGATCTCTATAGTTCTGAGAAGCA R_norvegicus300865 TGAGCATCAGAAGGCCTTTTGGTCG-GCTGGGTGCATGATCTCCATAGTTCTGAGAAGCA T_nigroviridis300104 TGAGTTCTTGGGCT----CAGTTGTCCTCTGA---------------------------- T_nigroviridis300105 CAGAAGT--GCGTTTTATTAAAATGCATTTCATG-ATGGTTTCTACACTTGAACTGAGCT T_belangeri300399 TGAGCATCAGAAGACCTTCCAGGCT-ACCTGATGCATGATCTCTCTAGTTCTGAGAAGCA C_familiaris300129 AAGGTA-------ACTTAGAACAGTAAAGAC-TTACGTCAG------------------- C_familiaris300186 AATACATAATTTAAA------ACAATAAGGC-TTATGTCTGGT----------------- C_familiaris300210 AAAGTACTTTAAAA-------CAATAAGGGC-TTATATCTGGGATTATGA---------- C_familiaris300472 AAAGTA-------ATTTAGAACAATAAGGGC-TTATGGCTGGAGGTGTGTATGTGCGTAC D_rerio300251 ------------------------------------------------------------ D_rerio300252 ------------------------------------------------------------ D_melanogaster300102 GATTCTCAAACCCAATGAAAAT-------------------------------------- E_caballus300109 AAAGCATAGAGTA--------CAATATTGGC-TCATGTCTAGG-GTA------------- E_caballus300304 AAAGTATAGAGTAATTTAAAACAATAAGGGC-TTGTGTGTGTGTGTATATAT-------- E_caballus300341 AAAGTATAAAGTGAT------TTAA-AGCAA-TGAGGGCTGGT----------------- F_catus300251 AAAGTA-------ATTTTAAACAGTAAGGGC-CTATGTCTGG------------------ H_sapiens300777 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ATATGTCTGGTGTG-------------- L_africana300303 ATCGTATAAAATAAT-TTAA-----TACAG---TATGTCTGATG---------------- M_mulatta300657 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ACATGTTGGGAGTG-------------- M_mulatta300689 AAACTAGAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ATATGTCTGGTGTG-------------- M_murinus300061 AAACTACGAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-TTATGTCTGGAGGGG------------- M_musculus300871 ------------------------------------------------------------ M_musculus300884 AAACTACAAAGC----------------GG---TTTGTCTGTGG---------------- O_cuniculus300309 AAACTATCA--TTATTTAAAACAGTATGGGCGTTACATCTGGGGTT-------------- O_cuniculus300365 AAACTATCA--TTATTTAAAACAATATGAGCGTTACAACTGGGGTT-------------- O_garnettii300702 AAACTATAAACA----TAAAGCAATGAGGGC-TTTTGTCTCGGG---------------- P_troglodytes300498 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ATATATCTGGTGTG-------------- P_troglodytes300668 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ATATGTCTGGTGTG-------------- P_pygmaeus300610 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-ATATGTCTGGTGTG-------------- P_pygmaeus300740 AAACTATAAAACAATGTAAAACAATAAGGGC-AT--GTCTGGTGTG-------------- R_norvegicus300334 AAACTACAAAACAGC-TTAAACAATTAGGG---TCTGTCTATGG---------------- R_norvegicus300865 AAACTACAAAACAGC-TTAAACAATTAGGG---TCTGTCTATGG---------------- T_nigroviridis300104 ------------------------------------------------------------ T_nigroviridis300105 CA---------------------------------------------------------- T_belangeri300399 AAACT-TATAGTG---TAAAACAGAAAGGAC-TTATTATTATAGC--------------- C_familiaris300129 ---------------------------------------------TAGCTGTGTATGCCA C_familiaris300186 ------------------GTG--TGTGTGT--------------GTGTGTGTGTGTGTAA C_familiaris300210 ----------------GTGCGTGAGTGTAT--------------GCATGCATGCTTATAA C_familiaris300472 GTGCATGCGTGCGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTATGTGTTTAA D_rerio300251 ------------------------------------------------------------ D_rerio300252 ------------------------------------------------------------ D_melanogaster300102 ------------------------------------------------------------ E_caballus300109 ----------------ATGTGTGTGTGTGT--------------GAGTGTGTGTGTATAA E_caballus300304 ----------------GTGTGTGTGTGTGT--------------ATGTTTGTGTTTATAA E_caballus300341 ------------------GGGGATGGGTGT--------------GTGCATCTGTTTATAA F_catus300251 -----------CATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTAA H_sapiens300777 ---TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT--------ACGCACATGTGTTTATAA L_africana300303 ---------TGTGTGTGTGTGTCTCTGTGTTAATAAAGGTGACAGTGGATAACTGAGAAA M_mulatta300657 ---TGTGTGTGTGGGTGTGTGTATGTGTGTGTGTGTGC----ATGCACATGTGTTTATAA M_mulatta300689 ---TGTGTG------------------TGC------------ACCCACATGTGTTTATAA M_murinus300061 ---TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTCATAAAGATGTCAGTGGATAACT M_musculus300871 ------------------------------------------------------------ M_musculus300884 ---------TGAGAGAAGGAA-GAGTG-GTGTATGG--------ATGGATGGATGAGGGT O_cuniculus300309 -----------TGTGTGTGTGTGTGTGTGTA--TGTATGTATGTATGCATGTGTCTATAA O_cuniculus300365 -----------TGTGTGTGTGTATGTGTGTGAGTGTATGTATGTATGCATGTGTCTATAA O_garnettii300702 ---------GGTGGTCAGGGGTGTGTGTGTTTGTAAAAATGACAGTGGATAACTGAGTGT P_troglodytes300498 ---TGTGTGTGGGGGGGTGTGTGTGTGTGC------------ACCCACACGTGTTTATAA P_troglodytes300668 ---TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTACGCACATGTGTTTATAA P_pygmaeus300610 ---TGTGTG-GGGTGTATGTGTGTGTGTGT------------GCACCCACTTGTTTATAA P_pygmaeus300740 ---TGTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT------ATGCACATGTGTTTATAA R_norvegicus300334 ---------TGAGAGAAGGAAAGGGTG-GTATGTGG--------GTGTATGGGCGTGCGT R_norvegicus300865 ---------TGAGAGAAGGAAAGGGTG-GTATGTGG--------GTGTATGGGCGTGCGT T_nigroviridis300104 ------------------------------------------------------------ T_nigroviridis300105 ------------------------------------------------------------ T_belangeri300399 ---------TCTGGGTGTGCATGTGTGTGTATATGAAGGTGACAGTGGATAACTGAGGAT C_familiaris300129 AGATGACAGTGTATAACTGATGACTTAATGAGTGACATTGGAATGAGGGT---GGAGGAG C_familiaris300186 AGGTGACAGTGGATAGCTAAGGACTTGCTGATGGATGAATGAGAATGG---------GGG C_familiaris300210 AAGTGACAGTGGATAACTGAGGACTTGTTGATGGATGAATGAGATGGG--------AGGG C_familiaris300472 AGGTGACCGTGTATAACTGAGGACTTGATGAATGAGATTGGGGGG-TGG----GGAGGGA D_rerio300251 ------------------------------------------------------------ D_rerio300252 ------------------------------------------------------------ D_melanogaster300102 ------------------------------------------------------------ E_caballus300109 AGACGGCAGTGGATAACTGAGGACTTGTCAATAGATAAATGAGTTTGG------GGAGGG E_caballus300304 AGGTGACAGTGGATAACTGAGGACTTGTTGATGGATGAATGAGATTGGC-----AGGGAG E_caballus300341 AGGTGACACTGG-TAACTGAGGACTTGCTGATGGATGAATGAGATTGG---------GGG F_catus300251 AGGTGATAGTATATAACCAAGAACTTGATGAATGAGATAGGGATG-GGGT---GGAGGAG H_sapiens300777 AGATAACAGC-TGTAGGAATGAATGAGATTG--AGGGTGGGGGGGTGC------------ L_africana300303 --TTGTTGATGCATGAATAGGGT--TGAATGTGTGTGTGTTTGTGTGTG----------- M_mulatta300657 AGATAACAGC-TGTAGGAATGAATGAGATTG--AGGGTGGGGGGGTGC------------ M_mulatta300689 AGGTAGCAGT-TGTAGGAATGAATGAGATTG--AGGGTGAGGGGGTGC------------ M_murinus300061 GAGTGCCTGC-TG-ATGCATGAATGAGATTGGAAGGGTGTGTTTGTGTATTTACATATAT M_musculus300871 ------------------------------------------------------------ M_musculus300884 --GTGTACATATCTGTGTGTG----TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT------------ O_cuniculus300309 AGATGGCAGTGGATAACTGAAGACTAGATGGATGAAATGTGTGTGTGTGTGTA------- O_cuniculus300365 AGATGGCAGTGGATAACTGAGGACTAGATGGATGAAATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT O_garnettii300702 T-GTGCTGATTAATGAATGAGAC--TGGGCGTGTGTATTTTTGTGTATTTATGTGTGTGT P_troglodytes300498 AGGTAGCAGT-TGTAGGAATGAATGAGATTG--GGGGTGAGGGGGTGC------------ P_troglodytes300668 AGATAACAGC-TGTAGGAATGAATGAGATTG--AGGGTGGGGGGGTGC------------ P_pygmaeus300610 AGGTAACAGT-TGTAGGAATGAATGAGATTG--GGGGTCAGGGG-TGC------------ P_pygmaeus300740 AGATAACAGC-TGTAGGAATGAATGAGATTG--AGGGTGAGGGGGTGC------------ R_norvegicus300334 --GTATGCATGCATCTGTGTG----TGTGTGTGTGTGTGTGTGCGTG------------- R_norvegicus300865 --GTATGCATGTATCTGTGTG----TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT T_nigroviridis300104 ------------------------------------------------------------ T_nigroviridis300105 ------------------------------------------------------------ T_belangeri300399 ---TGCTGAATGGTGAATGGGATATTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTCTGTGTCTGTGTGT C_familiaris300129 GTATGTGTATAGATG--------AAAGACGAATCAGTT-CTGAGCCATGATGGAAA--GG C_familiaris300186 G-ATATGTGTATAAA--------AATGC-TAATCAGTT-CTGAGCAATAATGAAAA--GG C_familiaris300210 T-ATGTGTGTGTGTA--------ACAGGCTAATCAGTT-CTGAGCAGTGATGGAAA--GG C_familiaris300472 ATCTGTGTGTAGAT----------------------TT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG D_rerio300251 ------------------------------------------------------------ D_rerio300252 ------------------------------------------------------------ D_melanogaster300102 ------------------------------------------------------------ E_caballus300109 TGATGTGTGTGTATG--------AAA----------TT-CTGAGCAATGATGAAAAAAGG E_caballus300304 TAACGTGTGTGTATG--------AAAGGCTAATCAGTT-CTGAGCAATGATGAAAAAAGG E_caballus300341 GGATGTGTGTATATG--------AAAGCCTAATCAGTT-CAGAGCAATGATGGAAA--GA F_catus300251 ATACGTGTGTGTATG--------GAAGTCTAATCAGTT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG H_sapiens300777 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCNTTT-CTGGGCAATGATGAAAA--GG L_africana300303 -----------------------AAAGGCTTATCA-GT-CTGAGCAATGATGAAAA--AG M_mulatta300657 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAATGATGAAAA--GG M_mulatta300689 GTATGTATGTCCATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAATGATGTAAA--GG M_murinus300061 GTATGCATGTGCATG--------AAAGGCTAACCATTT-CTGAGCGATGATGAAAA--GG M_musculus300871 -----------------------------------------GAGTAATGATGAAAA---A M_musculus300884 ---------------------GTGTGTGTGG-TCATCT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG O_cuniculus300309 ---AGTGTGAGAGAGACGGAGAGAGAGGCTAATCTTTTTCTTAGCAATGATGAAAA---G O_cuniculus300365 GTGAGTGTGAAAGAGATGGACAGAGAGGCTAATCTTTT-CTGAGCAATGATGAAAA---G O_garnettii300702 CTGTGTGTGTGTGTAG-----GAAATGCTAG-TCATAT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG P_troglodytes300498 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAATGATGTAAA--GG P_troglodytes300668 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAATGATGAAAA--GG P_pygmaeus300610 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAGTGATGTAAA--GG P_pygmaeus300740 GTATGTATGTCTATG--------AAAGCCTAATCATTT-CTGGGCAATGATGAAAA--GG R_norvegicus300334 ------------------------CGCGTGG-TCATTT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG R_norvegicus300865 GTGTGTGTGTGTGTGT-----GTGCGCGTGG-TCATTT-CTGAGCAATGATGAAAA--GG T_nigroviridis300104 ------------------------------------------------------------ T_nigroviridis300105 ------------------------------------------------------------ T_belangeri300399 GTCTGTCTGTCTGTCT-----TTAAAGGCAAATCATTT-CTGAGCGATGATGATAA--GG C_familiaris300129 -TTTTACTCTTGACATTTACAACTATGAAGATTTCTACACTTGATCTGAGCTCA C_familiaris300186 TTTT-ACTACTGATCTTTATAATTGTGAAGGTTTCAACATTTGATCTGAGCTCA C_familiaris300210 TCTC-ACCATGGACCTTTATAACTATGACGATTTCTACACTTGAACTGAACTCA C_familiaris300472 -TTTTACTACTGATCTTTACAACTATGAAGGTTTCTACACTTGATCTGAGCTCA D_rerio300251 ------------------------------------------------------ D_rerio300252 ------------------------------------------------------ D_melanogaster300102 ------------------------------------------------------ E_caballus300109 TTTT-ACTACTGGCCTTTATAACTATGAAAGTTTCGACAC--AAGCTGAGCTCA E_caballus300304 TTTTTACCACTGACCTTTATAACTATGAAGGTTTCTACACTTGATCTGAGCTCA E_caballus300341 TTTT-ACTACTGATCTTTATATCTGTGAAGGTTTCTACACTTAATCTAAGCTCA F_catus300251 -TTTTAGTACTGACCTTTACAGCTATGAAGGTTTCTACACTTGATCTGAGCTCA H_sapiens300777 -TTTTACTACTGATCTTTGTAACTATGATGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA L_africana300303 TTT--GCTACTGACCTTTGGAACTATGAAGGTGTCTACACTTGACCTGAGCTCA M_mulatta300657 -TTTTACTACTGATCTTTGTAACTATGAAGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA M_mulatta300689 -TTTTACTACTGACCTTTGTAACTGTGAAGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA M_murinus300061 CTTTTACTATGGACCTTTATAACTATGAAAGTTTCTACACTTGACCTAAGTTCA M_musculus300871 TTGT-ATCACGGAACTTTTTAAATGGGA---TTTCTACATTTGACCTGAGCTTG M_musculus300884 TTT-TAGTACTGAATTTTGTCACTGTGAAGGCTCCTACACTTGACCTGAGCTCA O_cuniculus300309 GTTTTACAAGTGACTTTTATAACTATGAGGTTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA O_cuniculus300365 GTTTTACAACTGACCTTTATAACTATGAGGTTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA O_garnettii300702 TTTCTACTACTGA-TCTTTTAACTATGAAGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA P_troglodytes300498 -TTTTACGACTGACCTTTGTAACTATGAAGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA P_troglodytes300668 -TTTTACTACTGATCTTTGTAACTATGATGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA P_pygmaeus300610 -TTTTACGACTGACCTTTGTAACTGTGAAGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA P_pygmaeus300740 -TTTTACTACTGATCTTTGTAACTATGATGGTTTCTACACTTGACCTGAGCTCA R_norvegicus300334 TTT-TAGTACTGAATTTTGTCACTATGAAGGTTTCTACACTTGATCTGAGCTCA R_norvegicus300865 TTT-TAGTACTGAATTTTGTCACTATGAAGGTTTCTACACTTGATCTGAGCTCA T_nigroviridis300104 ------------------------------------------------------ T_nigroviridis300105 ------------------------------------------------------ T_belangeri300399 TTT-TCCTACTGACCTCTGTAACTCTGAAGGTTTTTACACTTGATCTGAGCTCA

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved