snOPY snoRNA Orthological Gene Database

Family: SNORA25

CLUSTAL 2.0.10 multiple sequence alignment C_familiaris300135 AGATCATTTTAAAGGAAG--CTTGTGGGGCTGTGAAATC---AGAAACT- C_familiaris300207 AGGTCATTTCAAAGAGGG-AAT-TTGGGGGGCTGAAGCC---AAGAGCT- C_familiaris300223 AGATCATCCTACAGAGGG--CTTTGGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCT- C_familiaris300255 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-T-TTGTGGAACTAAAACC---AAGGGCT- C_familiaris300470 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-T-T-GTGGGACTAAAACC---AAGAGCT- C_porcellus300141 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGGAATGTGAAACC---AAGAGCT- C_porcellus300161 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGGAATGTGAAACC---AAGAGCT- C_porcellus300684 AGGTCATTTTAAAGAAGG-TTT-TGGAGGCTGCAAAACTCTTAAAAGAT- C_porcellus300700 AGGTCATTTCCAACAAGG--TTTTTGAGGCTCTGAAATC---AGAAGCT- D_novemcinctus300335 AAGTCATTTCAAA-AGGGCTT--GTGGGACTG--AAACC---AGGAGCT- D_novemcinctus300417 AGGTCATTTCAAAGAGGGCTT--GTGGGACTG--AAACC---AGGAGCT- E_telfairi300132 AGGTCATCTCAAAGAAGG-ATT-GCGCAACTG--AGACC---AAGAGCT- E_telfairi300208 AGGTCATT-CAAAGAGGG-CTC-GTGGAACCG--AGACC---AAGAGCT- E_telfairi300348 AGCTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGAACTG--AGACC---AAGAGCT- E_telfairi300390 GGGTCATTACAAAGAGGG-CTT-GTGGGATGG--AGACC---AAGAGCT- E_telfairi300447 AGGTCATTTCAAAGCGGG-CTT-GTGGAACTG--AGACC---AAGAGCT- E_telfairi300478 AAGTCATTACAAAGAGGC-CTT-GTGGAAATG--AGACC---AAGAGTT- E_telfairi300650 AGGTCATTTCAAAGAGGGGCTT-GTGGAACTG--AGACCC--AAGAGCT- E_caballus300012 AGGTCGTTTCAAAAAGGA-C-T-T-GTGGGACCAAAACC---AGAAGCT- E_caballus300038 AGGTCATTTCGAAGAGGG-CTT-GTG---------AACC---AGGAGTT- E_caballus300073 CGGTCTTTTCAAAGAGGG--CCTATGGAGCAGTGAAACC---AGGAGCT- E_caballus300130 AGTTCATTTCAAAGAGGG--CTGT--GGGCTGTGAAACC---AGGAGCT- E_caballus300152 AGGTCATCTCAAAGAGGG-C-T-T-GTGGGACCAAAACC---AGGAGCT- E_caballus300186 AGGTCATTTCAAAAAGGG-C-T-T-GTTGGACCAAAACC---A---GCT- E_caballus300230 AGGTCATTTCAGAGAGGG--CTTTTGGGTCTGTGAAACC---A-GAGCT- E_caballus300238 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCT- E_caballus300242 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-T-T-GTAGGACTAAAACC---AGGAGCT- E_caballus300283 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-ATGGAGCTGTGAAACC---AGGAGCT- E_europaeus300115 AGGTCATTTCAAAGAGAG-CTT-TTTGG---ATTAAACC---AGGAGCT- E_europaeus300262 AGACAATTTCAAAGAGAG-CTT-TTGGA---CTAAAACC---AGGAGCT- E_europaeus300399 AAGTCACTTCAAAGAGGG--CATATGGG-CTGTGAAAGC---AGGACTT- F_catus300086 AGGTCATTTCAAAGAGGG-C-T-T-GTGGGGCTAAAACC---AAGAGCC- F_catus300127 AGATCATTTCAAAGAGGG--CTTTTGGAGCTGTGAAACC---AAGAGCT- H_sapiens300727 AGGATATATCAAAGAGAC--TTTCTGGGGCTGGGAAACC---AGGATCT- H_sapiens300746 GGGTCATTTCAAAGAGGG--CTTATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT- M_mulatta300034 AGGTCATTTCAAAGAGG------------CTGTGAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300036 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCGCATCAGAAGGC--AGGAGAT- M_mulatta300124 AGGTCATT-CAAAGAGAG-TTT-GCAGGCCT-TGAAGCC---AGGAACT- M_mulatta300177 AAAATATATTTTAG------TTTGTGGGGCTGGGAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300229 AGTTAATTTCAAAGAGGG--CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300341 AAGTCATTTCAAAAAGGG-CTT-GGATGGCTATGAAAAC---A-GAGCT- M_mulatta300373 AGGTCATTTCAAAGATGG--CTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT- M_mulatta300382 AGGTCGTT-CAAAGAGAG-TTT-CCAGGCCT-TGAAGCC---AGGAACT- M_mulatta300383 AGGTTATTTTAAAGAGGG--CTCATGGGACCACGAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300413 AGGACATTTCAATG-AGG--CTCATGGGGCTGTGAAGCT---AAGAGCT- M_mulatta300414 AGGTCACTTCAAAGAGGG--CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGGTA M_mulatta300430 AGATCATTTCAAAGAGGG--CTCACAGGGCTGTGAAACC---ATGAGCT- M_mulatta300466 AGGTTATTTCAAAGAGGG--TTCATGAGGCTATGAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300506 AGATCACTTCAAAGAGGG-CTG-GTGGAGCTGCAAAACC---AAGAGCT- M_mulatta300642 AGGATATATCAAAGAGAC--CTTCTAGGGCTGTGAAGCC---AGGATCT- M_mulatta300659 AGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT- M_murinus300099 AGGTCATTTCAAAGAGAG--CT-GTGGAACTGTGAAACC---AAGAACT- M_murinus300119 ------CTGTAGTCCGGG-----CAACAGATGTGAGACT--------CTG M_murinus300190 TGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT- M_murinus300202 TGATCATTTCTAAGAAGG--CTCATGGAGTTATGAAACC---AAAAGCT- M_murinus300300 TGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT- M_murinus300355 TGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT- M_murinus300364 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTATGACTATGAAACC---AGAGGCT- M_murinus300430 AGGTCATTTCGAAGGGAG--CATGTGGGGCTGTGAAACG---CAGAGCT- M_murinus300446 AGCACGTTTCAAAGAGGG--ATTGTGGGGATGTGAAACC---AGGAGCT- M_domestica300012 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GCATGGCTATAAAACC---AGAAGCT- M_musculus300019 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-TTTGGGCTATAAAACC---CACAGCT- M_musculus300075 ---ATACTTTAAAAAAGGCTTTAATGGGGCTATCAAACC---AGAAGTT- M_musculus300101 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-TTTGGGCTATAAAACC---CACAGCT- M_musculus300479 --AAGGCTCCA----GGG-CTT-TTTGGGCTATAAAACC---CACAGCT- M_musculus300865 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-TTTGGGCTATAAAACC---CACAGCT- M_musculus300866 AGGTCATTCCAAAGAGGG-CTT-TTTGGGCTATAAAACC---CACAGCT- M_musculus300979 CGGTCATTTCAAAGAGAA-CTT-GTTAGACTCTTGG-CC---AAGAGCC- O_anatinus302923 AGGTCATTTCAAAGAGGGTTC--GTATGGCTGTAAAACC---AGCAGCC- O_anatinus304396 AGGTCATTTCAAAGAGGGTTC--GTATGGCTGTAAAACC---AGCAGCC- O_cuniculus300044 -AGTCATTTCAAAAAGGG-CTT-GTAAGGATAGGAAACC---AAGAGTT- O_cuniculus300241 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGAGCTGTGAAACC---AAGAGCT- O_cuniculus300298 GGGTCATTTCAAAGAGGGCCT--GTGTGGCTCTGAAACC---AGGAGCT- O_cuniculus300330 AGATCATTTCAAAGAGGG-TTT-GTGGTGCTGTGAAGTC---AAGAACT- O_cuniculus300338 AGGTCACTTTAAAGAGGG-TTT-CTGAG-CTGCAAAACC---AAGACCT- O_cuniculus300394 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGAGCCATGAGACC---AAGAGCT- O_garnettii300158 AGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATAGGGCTGTGAAATC---AGGAGCT- O_garnettii300247 TGGTCACTTCAAAGTGGG--CTCATGCAGTTGTGAAACT---AAGAGCT- O_garnettii300385 TCATCATTTTAAAGAAAG--CTCATGGAGTTGTGCAACC---AAGAGCT- O_garnettii300496 AAGTCATTTCATAGAGAG-CTT-GTGGGGCTATGAAACC---AAGAGCT- O_garnettii300524 TGGTCATTTCAGAGATGGCTT--GTGGGGCTGTAAAATC---AGGAGCT- O_garnettii300554 TGGTCATTTCAAAGAGGG--CTTGTGGAGTTGTGAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300027 AGATCATTTCAAAGAGGG--CTCATGGGGCTATGAAACC---ATGAGCT- P_troglodytes300028 AGGTCATTTTGTAG--GG-CTT-GTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300039 AGGACATTTCAATGCGGG--CTCATGGGGCTGTGAAGCC---AAGAGCT- P_troglodytes300103 AGGTCATTTCAAAGAGGG--CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300137 AGATAACTTCAAAGAGGG-CTT-GCGGAGCTGCAAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300230 AAGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GGATGGCTATGAAACC---A-GAGCT- P_troglodytes300249 AGGTTATTTCAAAGAGGG--CTCATGAGGCTAGGAAACC---AAGAACT- P_troglodytes300268 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCCCATCAGAAGGA--AGGAGAT- P_troglodytes300312 AGGTCATTTCAAAGAAGG--TTCACGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT- P_troglodytes300319 AAAATATATTTTAG------TTTGTGGGGCTGGGAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300328 AGGCCATTTTAAAGAGGG--CTCATGGGACTATGAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300358 AGGTCATTTCAAAGAGG------------CTGCAAAACC---AAGAGCT- P_troglodytes300374 AGGTCATTGCAAAGAGGG-CTT-GTGGGGCTGTGAAACC---GGGGGCT- P_troglodytes300563 AGGATATATCAAAGAGAC--TTTCTAGGGCTGGGAAACC---AGGATCT- P_troglodytes300669 GGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT- P_pygmaeus300000 AGGCCATTTTAAAGAGGG--CTCATGGGACTGTGAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300034 AGGTCATTTCATAG--GG-CTT-GTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300037 AGGTCATTTCAAAGAGGG--CTTGTGAGGCTGTGAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300082 AGGCCATTTTAAAGAGGG--CTCATGGGACTGTGAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300098 AGGTCATTTCAAAGAAGG--TTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT- P_pygmaeus300273 AGATCATTTCAAAGAGGG--CTCGTGGGGCTATGAAACC---ATGAGCT- P_pygmaeus300283 AGGACATTTCAATGCGGG--CTCATGGGGCTGTGAAGCC---AAGAGCT- P_pygmaeus300294 GGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCATGAGGCTGTGAAACC---CAGAGCT- P_pygmaeus300374 AGGTCATTTCAAAGAGG------------CTGCAAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300378 AGGTCATTGCAAAGAGGG-CTT-GTGGTGCTGTGAAACC---GGGGGCT- P_pygmaeus300516 AGGTCATTTCAAAGAAGG--TTCATGTGGCTGTGAGACC---AAGAACT- P_pygmaeus300520 AGATAACTTCAAAGAGGG-CTT-GTGGAGCTGCAAAACC---GAGAGCT- P_pygmaeus300527 AAGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GGATGGCTGTGAAACC---A-GAGCT- P_pygmaeus300529 AGGTCACTTCAAAGAGGG--CTTGTGGGGCTGTGAAACC---AAGAGGT- P_pygmaeus300549 AGATTATTTCAAAGAGGA--CTCATGAGGCTACAAAACC---AAGAGCT- P_pygmaeus300560 ----TGGTTTAAAGCCAACTCTGGGCTCGCATCAGAAGGA--AGGAGAT- P_pygmaeus300711 AGGATATATCAAAGAGAC--TTTCTAGGGCTGTGAAACC---AGGATCT- R_norvegicus300793 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GATGG-CTGTAAAACC---AAAAGCT- R_norvegicus300863 AGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-GGTGG-CTGTAAAACC---AAAAGCT- R_norvegicus300948 AGGTCATTTCAAAGAGAG-CTT-GTTAGACTCTTAA-CC---AAGAGCC- S_araneus300266 AGGTCACTTCATAGACAG--CTGGTGGG-CTATGAAATC---AGGAATT- S_tridecemlineatus300001 AGGTCAATTTCAGAGGAC--TG-GTAGGGCTATGAAACC---AAGAGCT- S_tridecemlineatus300024 GGGTCATTTCAAAGAGTT--CTTGTGGAGGTGTGAAATC---AAGAGCT- S_tridecemlineatus300110 TGGTCATTTCAAAGAGGG-CTT-TTGGGGCTGTGAAACC---AGGAGCC- T_belangeri300178 GGGTCATTTCAAAGAGGG--CTCCTGAGGCTATAAAACC---AGGAGCT- T_belangeri300248 AGGTTATTTCAAAGACGT--GTTATGTGGTTAT-AAACC---AA-AGCT- C_familiaris300135 ---CTAACC-CTA--TCACCAAAGA-----CTGAAGTTCTGCATAGGATG C_familiaris300207 ---CTTAACACTG--TGACCAAATA-----TTGAAATTCTCTATAGGATG C_familiaris300223 ---CTTAACTCCA--TGACTGAAGA-----TTGAAGTTCTCCATTGGATG C_familiaris300255 ---CTTAACTCTG--TGACCAAATA-----TTAGAGTTCTCCATAGGATG C_familiaris300470 ---CTTAACGCTG--TGACCAAATA-----TTGGAGTTCTCCATAGGATG C_porcellus300141 ---CTTAACGCAG--TGACCACAGA-----ATGAAGTTCTCCACAGTACG C_porcellus300161 ---CTTAACACAG--TGACCACAGA-----ATGAAGTTCTCCACAGTATG C_porcellus300684 ---CTTAATACTA--GAACCAAAGA-----C--AAGTTTTCCACAAGATG C_porcellus300700 ---TTTAACACTG--TGAGC-AGGG-----TTGAATTTCTCCATAA-ATG D_novemcinctus300335 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGC-----TCGAAGTCCTCCATAGGATG D_novemcinctus300417 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTAAGGTTCTCCACAGGACG E_telfairi300132 ---CTTAACACTG--TGACCAAAGA-----ATAAGATTCTTCATGGAATA E_telfairi300208 ---CTGAATGCTG--TCACCAAAGA-----TTAAGATTCTCCAGGGAATT E_telfairi300348 ---CTTAAGGCTG--TGACCAAAGA-----TTGAGATTTGCCATAGAATG E_telfairi300390 ---CCTAATGCTG--TGACC-AAGA-----TTAAGATTCTCCACGGAATG E_telfairi300447 ---CTTAACGCCG--TGACCACAGA-----T----AGTCTCCACGGAATG E_telfairi300478 ---CTTAACACTG--TGATCAAAGA-----TTAAGATTCTCCATGGAATG E_telfairi300650 ---CTTAACGCAG--TAGCCAAAGA-----TTAAGATTCTCCACGGGATC E_caballus300012 ---CTTAATACTG--TGACCAAACA-----ATGAAATTTTCCATAGGATG E_caballus300038 ---CTTAATGCTG--TGATCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATTGGTTG E_caballus300073 ---CTTAATGCTAT-TA-TCAAAGA-----TTGAAGTTTTCCATAGGATG E_caballus300130 ---CTTAACTCTG--TGACGAAAGA-----TTGAAGTTCTTCGTTGGATG E_caballus300152 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATA E_caballus300186 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAAC-----CTGAAGTTCTCCATAGGATA E_caballus300230 ---CTTAACACTA--TGACCAAAGA-----TTGA-GTTCTCTGAAGGATG E_caballus300238 ---CTCAACACCG--TGACCAAAGA-----CTGAACTTCTCCATAGGATG E_caballus300242 ---CTTAGCACTG--TGACCAAAGA-----TTGGAGTTCTCCGTAGGATG E_caballus300283 ---CTTAACGCTA--TGACCAAAGA------TTGAGTTCTCCATAGGATG E_europaeus300115 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA------TGAAGTTCTCCCTGAGATG E_europaeus300262 ---CTTAACACTG--TGACCAAAGA------TCAAGTTCTCCCTGAGATG E_europaeus300399 ---CTCATAGCTA--TGATCAAAAA-----CTGAAGTTCTCCCTAGGATT F_catus300086 ---CTTAACGCTG--TGACCAGATA-----TCGAAGTTCTCCATAGGATA F_catus300127 ---CTTAACTCTA--TGACTAAAGG-----TTGAAGGTCTCCATAGGATG H_sapiens300727 ---CGTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA H_sapiens300746 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG M_mulatta300034 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300036 -----GAATGCTA--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTGTAGAGTC M_mulatta300124 ---CTAAAGGCTA--TGACAAGAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300177 ---CTTAATGCTA--TGCCCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGAAA M_mulatta300229 ---CTTAACACTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300341 ---CTTAAGGTTA--TAA--TAAGA-----TTGAAATTTTCCGTAGGATG M_mulatta300373 ---CTTAATGCTGT-TA-CCAAAGT-----TTGCAAT-------AGGATG M_mulatta300382 ---CTAAAGGCTA--TGACAAGAGA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300383 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGTTG M_mulatta300413 ---ATTAACAATA--TGACCAAGGA-----CTGAAATTCTCTGTAGGATC M_mulatta300414 GGTCTTAACAGTA--TAACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300430 ---CTTAACGCTA--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG M_mulatta300466 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG M_mulatta300506 ---CTTCATGT-A--TGACCAAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG M_mulatta300642 ---CCTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATC M_mulatta300659 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG M_murinus300099 ---CTTAATGCTA--TGATAAAAAA-----TTGAAGTTCTCCATGGAATG M_murinus300119 --TCTCAAAAAAA--AAAAAAAAGA-----TTGAAGTTCCTTATAGGATG M_murinus300190 ---CTTAACGCTG--TGACCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300202 ---CTTAACGCTG--TGGCCAAATA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG M_murinus300300 ---CTTAACGCTG--TGACCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300355 ---CTTAACGCTG--TGACCAAATA-----TTGAAGTTCTCTGCAGGATG M_murinus300364 ---CTAAATGCTACATGATCAGAGA-----CTGAAGTTCTCCATAGGATG M_murinus300430 ---CCTAACACCA--TGACCAGATA-----TTGATGTTCTCTATAAGGCA M_murinus300446 ---TTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGGAGTTCTGTGTAGGATG M_domestica300012 ---CTTAACGCTG--TGACCTAAGA-----GGAAAAGTCTCTATAGGATG M_musculus300019 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGAA M_musculus300075 ---CTTAAGGGCA--TGACTAAAGA-----TTACAGTTCTCCACAGGATG M_musculus300101 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGAA M_musculus300479 ---CTTAACATTG--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTTCACAGAGAA M_musculus300865 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGAA M_musculus300866 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGAA M_musculus300979 ---CTTGACATTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTGTCTACAGGGTG O_anatinus302923 ---CTTAACGCGA--TGACCTAA-------TAGGAACTCTCTACAGGTTA O_anatinus304396 ---CTTAACGCGA--TGACCTAA-------TAGGAACTCTCTACAGGTTA O_cuniculus300044 ---CTTAAAGCTG--TGAACTAAAA-----TGGAATTTCTCCTTAAGATG O_cuniculus300241 ---CTCAATGCTG--TGACTAAAGA-----CTGATGTTCTCCATGGGATG O_cuniculus300298 ---CTTAGTGCGA--GGATCAAAGA-----CGAAGTCTCCAAAGGATGCC O_cuniculus300330 ---CTTAACTGTA--TGCCCAAAGA-----TTAAAGTTCTCCATAAGACG O_cuniculus300338 ---TTAAATGCTA--TGAACAAAGA-----CTGAAGTTCTCCACAGGATA O_cuniculus300394 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----CTGATGTTCTCCACAGGATG O_garnettii300158 ---TTTATTGTCAT-CA-CCAAAGA-----TTGAAGTTCTACGCAGGATG O_garnettii300247 ---CTTAACACTG--TGATGAAATA-----TGGATATTCTCTGTAGAACA O_garnettii300385 ---CTTAACACCA--GGACCAAATA-----TTGAAATTCTCTGTAGGATG O_garnettii300496 ---CTTAAAGCTG--CGACTAAAGA-----CTGAAGTT-TCCATATGATG O_garnettii300524 ---TTTAGAGC----TGACCAAAGA-----TCGTAGTTTTGAGAGTTGC- O_garnettii300554 ---CTTAACGCTG--TGACCATATA-----TTGATGTTCTCTGTAGGATG P_troglodytes300027 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG P_troglodytes300028 ---CTTAACGCTA--TGACCAAATA-----TTGAAGTCTTCCACAGGATG P_troglodytes300039 ---ATTAACACTA--TGACCAAGGA-----CTGAAATTCTCTATAGGATC P_troglodytes300103 ---CT--ACACTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG P_troglodytes300137 ---TTTAATGT-A--TTACTGAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG P_troglodytes300230 ---CTTAAGGTTA--TAA--TAAGA-----TTGAAATTTTCCATAGGATG P_troglodytes300249 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG P_troglodytes300268 -----GAATGCTA--TGACCAAAGT-----CTGAAGTTCTCTATAGAGTC P_troglodytes300312 ---CTTAATGCTGT-TA-CCAAAGA-----TTGCAAT-------AGGATA P_troglodytes300319 ---CTTAATGCTA--TACCCAAAGA-----CTGAAGTTCTTTATAGGACA P_troglodytes300328 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTTG P_troglodytes300358 ---CTTAACGCTG--TGAGCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTCTAGGATG P_troglodytes300374 ---TTTAATGTAC--TGACCAAAGA-----CGGATGTTCTCCATGAGAAG P_troglodytes300563 ---CGTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA P_troglodytes300669 ---CTTGACGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG P_pygmaeus300000 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTCG P_pygmaeus300034 ---CTTAATGCTA--TGACCAAATA-----TTGAAGTCTTCCATAGGATG P_pygmaeus300037 ---CTTAACACTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGATG P_pygmaeus300082 ---CTTAATGCTG--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGGTCG P_pygmaeus300098 ---CTTAATGCTGT-TAACCAAAGA-----TTGCAAT-------AGGATG P_pygmaeus300273 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGACG P_pygmaeus300283 ---ATTAACACTA--TGACCAAGGA-----TTGAAATTCTCTATAGGATC P_pygmaeus300294 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTATAGGAAG P_pygmaeus300374 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TGGAAGTTCTCTCTAGGATG P_pygmaeus300378 ---TTTAACATAC--TGACCAAAGA-----CAGATGTTCTCCATGAGAAG P_pygmaeus300516 ---CTTAATGCTGT-TAACCAAAGA-----TTGCAAT-------AGGATG P_pygmaeus300520 ---TTTAATGT-A--TGACCAAATA-----TTGAAGTTCTCCATAGGATG P_pygmaeus300527 ---CTTAAGGTTA--TAA--TAAGA-----TTGAAATTTTCCAAAGGATG P_pygmaeus300529 ---CTTAACAGTA--TGACCAAAAA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG P_pygmaeus300549 ---CTTAATGCTA--TGACCAAAGA-----TTGAAGTTCTCTATAGAATG P_pygmaeus300560 -----GAATGCTA--TGACCAAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGAGTC P_pygmaeus300711 ---CGTAATGCTA--TGACCAGAGA-----TTGAAGTTTTGCATAGGATA R_norvegicus300793 ---CTTAACTCTG--TGACCAAAGATTGACTTGATGTTCTTCATAGAGCA R_norvegicus300863 ---CTTAACGCTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTTCTTCACAGAGCA R_norvegicus300948 ---CTTGATATTG--TGACCAAAGA-----TTGATGTCGTCCACAGGGTG S_araneus300266 ---CTTACCATTT--TGACCAGAGA-----TTGATGTTCTCCTTAGGATG S_tridecemlineatus300001 ---CTTAAGGCTA--TGACCAAAGA-----TTGCAGTTCTCCACAAAATC S_tridecemlineatus300024 ---CTTGATGCTCT-AC-CTAAAGA-----ATGAGGTTCTCTGTGGACTA S_tridecemlineatus300110 ---CTTAACGCAG--TGACCACAGA-----TTGATGTTCTCCACAGGACC T_belangeri300178 ---CTTA-CGCAG--TGACCGAAGA-----CTGAAGTTCTCTATAGGATG T_belangeri300248 ---CTTAATGCTA--TGATCAAAGA-----TGGAAGTTTTCCTGAATATG C_familiaris300135 CC-ACAGA-ACTCA-ACAGCAATGTTTTCCTGTT--CCTTC-CAAGGCAT C_familiaris300207 TA-ATGGTCACT----CAATAGTGCTGTGGTTT---CCTGA-GGAGATAT C_familiaris300223 CC-ACGGTCACTCA-ATAG---TCCTAAGTT-AT--TGCGA-AGAAATAT C_familiaris300255 TA-ATAGT---------------GCTATGTTTT---CCTGA-AGAGATAC C_familiaris300470 TA-ATAGTTACT----CAATAGTGCTATGTTTTTT-CCTGA-GGAGATAC C_porcellus300141 TC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGAAAG C_porcellus300161 TC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGAAAA C_porcellus300684 TC-ATAGTCATT----CAATTATGCTATATTTT---CTTGA-GCAGATAT C_porcellus300700 CCGTAGTCTCTCGA--TGGTGC-----TGTTTTC---CTGA-GGAGATAC D_novemcinctus300335 AC-ACAGACACAAT-TGTGCAGTGCTTTGCTTTTTTCTTGA-GGGAGATA D_novemcinctus300417 AC-A--GACAC--------TAGTGCTTTGTTTTTTTCCTGA-GAGA---- E_telfairi300132 CC-ATCGACACTC----CATAATGCTATGTTTTCTCCTTTG--GAGATAC E_telfairi300208 CC-ATAGTCATTCA----ATAGTGCTATGCGTCTTTCCTGG-GGAGATAC E_telfairi300348 CC-ACAGTCACTCC----CTAGTGC--TGTTTTCTC-CTGT-GGAGATAC E_telfairi300390 CC-CTAGTCACTCA----ATAGTGCTGTGTTTTCTC-CTAA-GGAGATAA E_telfairi300447 CC-ATCGTC-CTCC----ACAGTGCTATGTTTTCTC-CCGT-GGAGATAC E_telfairi300478 CC-ATAGTCACTC---------AATAGTGTTTTCTC-CTGA-GGAGATAC E_telfairi300650 CCCATCGTCACTCC----ATAGTGCCATGTTTTCTC-CTGT-GGAGATAC E_caballus300012 TA-ACAGTCATT----CAGCAGTGCTATGTTTT---CCTGA-GGAGATAC E_caballus300038 TA-ATAGTCACT----CAAAAGTGCTGT--TTT---CCTGA-GAAGATAT E_caballus300073 CC-ATAGTCACTTC----ATAG-GCTATGTGTTC---CTGA-GGAGGTGT E_caballus300130 CC-ATAATCACTCA-ACAG---TGCTAAGTT-TT--TCTGA-GGAGATAC E_caballus300152 TA-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTATGTTTT---CCTGA-GGAGATAC E_caballus300186 TA-ACAGTCACT----CAATAGTGCTATGTTTT---CCTGA-GGAAATAT E_caballus300230 CC----AC-ACTCA-AT-A--GTGCTATGTT-TT--CCTGA-AGAGATGC E_caballus300238 CT-GTAGTCATC----CTATGTAGTAAATAAA------------------ E_caballus300242 CA-ATTGTCACT----CAATAGTGCTCTGTTTT---CCTAA-GGAGATAG E_caballus300283 CC---AGTCAGT----CAGTAGTGCTGTGTTTCC----TGA-GGAGATAC E_europaeus300115 TG-ATCAGCACT----GAGTAGTGCTGTGTATTC---TTGG-GATGAGAC E_europaeus300262 TG-ATCAGCACT----GAGTAGTGCTGTTT--TC---TTGG-GATGAGAT E_europaeus300399 CG-ACAAT-ATTCA-ATAG---TGCCAAAAT-TT--TCTGA-AGAGATAT F_catus300086 TA-ATAGTTACT----CAGTGTTGCTATGTTTT---CCTGA-GGAGATAC F_catus300127 CC-GTAGTCATTAA-ATAG---TGCT--GTT-TT--TCTGA-GGAAATAT H_sapiens300727 CC-GTAGTCACTCA----GTAGTGC--TGTTTTC---CTGA-GGAAATAC H_sapiens300746 CCATAGCACTCCTAATGTTTGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATAT M_mulatta300034 CCATGGCACTTGA------TGGTGGTATGTTTTC---CTGT-GGAGATTT M_mulatta300036 CG---CAGCACTCA----ATAGTGCTCTATTTTC---CTGA-GGAGATAT M_mulatta300124 CCA-TAGTCATT----CAATAGTGCTATGTTTTC---CTGA-AGGGATAT M_mulatta300177 CC-ATACACATGCA----ATAGTGTTATGTTTTC---CTGA-GGAAATCC M_mulatta300229 CCATAGCATTCGA------TGGTGCTATGTTTTC---TTGA-GGAGATAT M_mulatta300341 CTG-TAGTCATG----CAATAGTGC--TGTTTTC---TTGT-GGAGATAG M_mulatta300373 TG-AGAG-CACTCA----GTAGTGCTATGTTTCT---CTGG-GGAGATAT M_mulatta300382 CCA-TAGTCATT----CAATAGTGCTATGTTTTC---CTGA-AGGGATAT M_mulatta300383 CCAAGGCACTCAG------TGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATGT M_mulatta300413 CA---TAGCACTGA----ATGGTGCAATACTTTC---CTGA-GGAAGTAT M_mulatta300414 CC-ATAGC-ACTTA-AT-G--GTGCTATGTT-TT--CCTCA-GGAGATAT M_mulatta300430 CCATAGCACTCAA------TGGTGCT--GTTTTC---CTGA-AGAGATAT M_mulatta300466 CCATAGCACTCAA------TAATGTTAT----------TGA-GGCAATAT M_mulatta300506 CC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTCTATCTT---CCTAA-GCAGATAT M_mulatta300642 CC-ATAGTCACTCA----GCAGTGC--TGTTTTC---CTAA-GGAACTAT M_mulatta300659 CCATAGCACTCCTA-TGTTTGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATAT M_murinus300099 CAA-TAGTCATT----CAAGAGTGCTATGTTTTC---CTCA-GGACAAAT M_murinus300119 CT--ATAGCACTTC----ATAGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATAT M_murinus300190 TT-GTAAC-ACTAA-AT-A--GTGCTATGTT-TT--CCTGA-GGAGAGGT M_murinus300202 AT-ATAAC-ACTAA-AT-A--GTGCAATGTT-TT--CCTGG---AGAGGT M_murinus300300 CT-GTAAC-ACTAA-AT-A--GTGCTATGTT-TT--CCTGA-GGAGAGGT M_murinus300355 CT-GTAAC-ACTAA-AT-A--GTGCTATGTT-TT--CCTGA-GGAGAGGT M_murinus300364 CCA-TAATCATT----CAATAGTGCT--GTTTTC---CTGA-GGAGGTAT M_murinus300430 CC-ATAGTCACTCA----ATAGTGCTGTGTTTTC---CTGA-GGAGGTAT M_murinus300446 CC-ATAGTCACACA----ATAGTGC--TGTTT-C---CTGA-GGAGATAT M_domestica300012 CC-ATGATTAATTGA--TATATTATCATGGTCTCTTACTAA-TGAGATAC M_musculus300019 AA-TCCTGCACTGATTTGATAGTGCTGTGTTTTT---CTGA-GA--GGAT M_musculus300075 TC-AGTCACTC------AATAGTGC--TAATGTTTTCCTAA-GGAGAGAA M_musculus300101 AA-TCCTGCACTGTTTTGATAGTGCTGTGTTTTT---CTGA-GA--AGAT M_musculus300479 AA-TCCTGCACTGCTTTGATAGTGCTGTGTTTTT---CTGA-GAGAAGAT M_musculus300865 AA-TCCTGCACTGTTTTGATAGTGCTGTGTTTTT---CTGA-GA--AGAT M_musculus300866 AA-TCCTGCACTGTTTTGATAGTGCTGTGTTTTT---CTGA-GA--AGAT M_musculus300979 AC-ACAGTCACT----TAG-AGTG---TGTTTTT---CTGA-GGGGGGAA O_anatinus302923 CC-ACTCTCAC----TAAGTAGTGCACTGTGGTTTCCTCCT-GAGACACA O_anatinus304396 CC-ACTCTCAC----TAAGTAGTGCACTGTGGTTTCCTCCT-GAGACACA O_cuniculus300044 CCA-CAG------------TAGTGCCATGTTTTC---CTGA-GGAGATAC O_cuniculus300241 TT-GTAGTCACT----CAATAGTGCTGTGTTTT---CCTGT-GGAGGTAT O_cuniculus300298 GC-AGCCTCCC------AGTGGTGC--TG---TTTTCTCAA-GGCAACGT O_cuniculus300330 CA-ATGCTCACT----CAATAATGTTACATATT---CTTGA-GAAGTTAG O_cuniculus300338 TC---AGTCACA----CA---ATACTGTGTTTT---CCTGA-GGAGAGAT O_cuniculus300394 CC-ATAATCACTCAG-TAGTAGTGCTGTGTTTTC---CTGA-GGAGATAC O_garnettii300158 CC-ATAG-CACTCA----GTAGGGCT--GTTTTC---CTAG-GGTGCTAT O_garnettii300247 CT-ATAAC-ACTAA-ATTA--GTGTTATGTT-TT--CCTAA-GAAGAAGT O_garnettii300385 TT-ATAAC-GGTAG-AT-A--TTGTCCTGTT-GT--CCAGA-GTAGAGGT O_garnettii300496 CCA-TAGACATA----CAATAGTCCCATGTTATC---CAGAAGGAGATAT O_garnettii300524 -T-AGTCACTC------AGTAGTGC--TGG-GTTTTCCTAA-GGAAACAA O_garnettii300554 CT-ATAAC-ACTAA-AT-A--GTGCTATGTT-TT--CCTAA-GGAGAAG- P_troglodytes300027 CCATAGCACTCAA------TGGTGCT--GTTTTC---CTGA-GGAGACAT P_troglodytes300028 TG-ATAGCCAC------CAGGAAACAAGA--------------------- P_troglodytes300039 CA---TAGCACTGA----ATAGTGCTATATTTTC---TGGA-GGAAGTAT P_troglodytes300103 CCATGGCATTTGA------TGGTGCTATGTTTTC---TTGA-GGAGATAT P_troglodytes300137 CC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTATATCTT---CCTAA-GCAGATAT P_troglodytes300230 CTG-TAGTCACA----CAATAGTGC--TGTTTTC---TTGA-GGAGACAG P_troglodytes300249 CCATAGCACTCAA------TAATGTTATGTTTTC---TTGA-GGCA-TAT P_troglodytes300268 CA---CAGCACTCA----ATAGTACTGTATTTTC---CTGA-GGAGATAT P_troglodytes300312 TG-ATAG-CCCTCA----GTAGTGCTATGTTCCT---CTGG-GGAGATAT P_troglodytes300319 CC-ATACACACGAA----ATAGTGCTATGTTTTC---CTAA-GGAGATCC P_troglodytes300328 CCAAAGCACTCAG------TGGTGCTGTGTTTTC---CTGA-GGAGATAT P_troglodytes300358 CCATGGCACTCGA------TGGTGGTATGTTTTC---CTGG-GGAGATAT P_troglodytes300374 CT-ATAGTCACAA---TCATGACACAATTGATG---ACTGG-TGATGTGG P_troglodytes300563 CC-GTAGTCACTCA----GTAGTGC--TGTTTTC---CTGA-GGAAATAC P_troglodytes300669 CCATAGCACTCCTAATGTTTGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATAT P_pygmaeus300000 CCAAAGCACTCAG------TGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATGT P_pygmaeus300034 TG-ATAGCCAC------CAGGAAACAGAAGA------------------- P_pygmaeus300037 CCATAGCATTTGA------TGGTGCTATGTTTTC---TTCA-GGAGATAA P_pygmaeus300082 CCAAAGCACTCAG------TGGTGCTATGTTTTC---CTGA-GGAGATGT P_pygmaeus300098 TG-ATAG-CCCTCG----GTAGTGCTATGTTCCT---CTGG-GGAGATAT P_pygmaeus300273 CCATAGCACTCAA------TGGTGCT--GTTTTC---CTGA-GGAGACAT P_pygmaeus300283 CA---TAGCACTGA----ATAGTGCTATATTTTC---CTAA-GGAAGTAT P_pygmaeus300294 CCATAGCACTCCTA-TGTTTGGTGCTGTGTTTTC---CTGA-GGAGATAC P_pygmaeus300374 CCATGGCACTCGA------TGGTGGTATGTTTTC---CTGG-GGAGATAT P_pygmaeus300378 CT-ATAGTCATAA---TCATGACACAATTGATG---ATTGG-TGGTATGG P_pygmaeus300516 TG-ATAG-CCCTCA----GTAGTGCTATGTTCCT---CTGG-GGAGATAT P_pygmaeus300520 CC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTATATCTT---CCTAA-GCAGATAT P_pygmaeus300527 CTG-TAGTCACA----CAATAGTGC--TGTTTTC---TTGA-GGAGACAG P_pygmaeus300529 CT-GTAGC-ACTCA-AT-G--GTGCTATGTT-TT--CCTCA-GGAGATAC P_pygmaeus300549 CCATAGCACTCAA------TAATGTTTTGTTTTC---TTGA-GGCA-TAT P_pygmaeus300560 CA---CAATACTCA----ATAGTGCTGTATTTTC---CTGA-GGAGATAT P_pygmaeus300711 CC-ATAGTCACTCA----ATAGTGC--TGTTTTC---CTGA-GGAAATAC R_norvegicus300793 GA-TCATGCACT-TTTTGATAGTGCTGTGTTTTT---TTCT-GA---GTT R_norvegicus300863 GA-CCATGCACT-TTGTGATAGTGCTGT-TTTTC---TGAG-AA---GAT R_norvegicus300948 AC-ACAGTCGCT----CAG-AGTGC--TCTTTTT---CTGA-TGATGTGG S_araneus300266 CA-ATAATCACTCA-ATAG---TGCTTT--T-TT--TCTGA-GAAGATAA S_tridecemlineatus300001 CCCCTCATGACT----CAATAATGCTAT--TTTC---CTGA-GGAGACAT S_tridecemlineatus300024 CT-ATAATCACTCA----GTAGAGCTATGTTTTC---CCAA-GGAGCTAT S_tridecemlineatus300110 CC-ATAGTCACT----CAGTAGTGCTGTATATTC---CTGA-GGAGATA- T_belangeri300178 CCATAGTTGCTCAG--TAATAGCACTATGTTTTC---CTGG-GGAGATAC T_belangeri300248 CTATAGTCACTAA------TGGTGCTGT--TTTC---TTAA-GGAGATAT C_familiaris300135 ATGC--- C_familiaris300207 GAGA--- C_familiaris300223 GC----- C_familiaris300255 AAGA--- C_familiaris300470 AGGA--- C_porcellus300141 ACAT--- C_porcellus300161 ACAT--- C_porcellus300684 AAAA--- C_porcellus300700 AAGA--- D_novemcinctus300335 CAAAA-- D_novemcinctus300417 ------- E_telfairi300132 AAGA--- E_telfairi300208 AAGA--- E_telfairi300348 AAGA--- E_telfairi300390 AAGA--- E_telfairi300447 ATGG--- E_telfairi300478 AAGA--- E_telfairi300650 ACGA--- E_caballus300012 AAGA--- E_caballus300038 AAAA--- E_caballus300073 AGCC--- E_caballus300130 AAAA--- E_caballus300152 ATCC--- E_caballus300186 AAGG--- E_caballus300230 AAGA--- E_caballus300238 ------- E_caballus300242 AAGA--- E_caballus300283 AAAA--- E_europaeus300115 AAGA--- E_europaeus300262 AAGA--- E_europaeus300399 AAAA--- F_catus300086 AAGA--- F_catus300127 AAGA--- H_sapiens300727 AAGA--- H_sapiens300746 AAAA--- M_mulatta300034 AAGA--- M_mulatta300036 AAGA--- M_mulatta300124 AAGA--- M_mulatta300177 AAGA--- M_mulatta300229 AAGA--- M_mulatta300341 AAGA--- M_mulatta300373 TAAT--- M_mulatta300382 AAGA--- M_mulatta300383 AAGA--- M_mulatta300413 AAGA--- M_mulatta300414 GA----- M_mulatta300430 AAGG--- M_mulatta300466 AAGA--- M_mulatta300506 AAGA--- M_mulatta300642 AAGA--- M_mulatta300659 AAAA--- M_murinus300099 GTGA--- M_murinus300119 TAAA--- M_murinus300190 ACAA--- M_murinus300202 ACGAGA- M_murinus300300 ACAA--- M_murinus300355 ACAA--- M_murinus300364 AAGA--- M_murinus300430 AAGA--- M_murinus300446 AAGA--- M_domestica300012 AAGT--- M_musculus300019 AACATA- M_musculus300075 GAGA--- M_musculus300101 AACATA- M_musculus300479 AACG--- M_musculus300865 AACATA- M_musculus300866 AACATA- M_musculus300979 AAAA--- O_anatinus302923 GTG---- O_anatinus304396 GTG---- O_cuniculus300044 ACGG--- O_cuniculus300241 AAGA--- O_cuniculus300298 GAGA--- O_cuniculus300330 AGGA--- O_cuniculus300338 AAGA--- O_cuniculus300394 AAGA--- O_garnettii300158 AGGA--- O_garnettii300247 ATAA--- O_garnettii300385 ACAAAA- O_garnettii300496 GATA--- O_garnettii300524 TA----- O_garnettii300554 ACATA-- P_troglodytes300027 AAGA--- P_troglodytes300028 ------- P_troglodytes300039 AAGA--- P_troglodytes300103 AAGA--- P_troglodytes300137 AAGA--- P_troglodytes300230 AAGA--- P_troglodytes300249 AAGA--- P_troglodytes300268 AAGA--- P_troglodytes300312 TAAT--- P_troglodytes300319 AAGA--- P_troglodytes300328 AAGA--- P_troglodytes300358 AAGA--- P_troglodytes300374 GA----- P_troglodytes300563 AAGA--- P_troglodytes300669 AAAA--- P_pygmaeus300000 AAGA--- P_pygmaeus300034 ------- P_pygmaeus300037 AAGA--- P_pygmaeus300082 AAGA--- P_pygmaeus300098 TAAT--- P_pygmaeus300273 AAGA--- P_pygmaeus300283 AAGA--- P_pygmaeus300294 AAAA--- P_pygmaeus300374 AAGA--- P_pygmaeus300378 GA----- P_pygmaeus300516 TAAT--- P_pygmaeus300520 AAGA--- P_pygmaeus300527 AAGA--- P_pygmaeus300529 GA----- P_pygmaeus300549 AAGA--- P_pygmaeus300560 AAGA--- P_pygmaeus300711 AAGA--- R_norvegicus300793 GCCTTGG R_norvegicus300863 AACATG- R_norvegicus300948 TGAA--- S_araneus300266 AAGA--- S_tridecemlineatus300001 GCGA--- S_tridecemlineatus300024 AGGA--- S_tridecemlineatus300110 ACATT-- T_belangeri300178 AAGA--- T_belangeri300248 AAGA---

Copyright © 2008 RI Laboratory, Frontier Science Research Center, University of Miyazaki, All rights reserved